Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 4-8/1: Giảm mạnh bán ròng, chỉ còn hơn 370 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 4-8/1: Giảm mạnh bán ròng, chỉ còn hơn 370 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bên cạnh giao dịch sôi động trở lại, khối ngoại cũng có những phiên mua ròng tích cực trong tuần đầu tiên của năm mới 2021. Qua đó, khối này đã giảm tới gần 70% giá trị bán ròng và đạt hơn 370 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên mua ròng và 3 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,71 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 249,83 tỷ đồng, giảm tới 85,71% về lượng và 77,92% về giá trị so với tuần cuối cùng của năm 2020.

Trong đó, khối này đã mua vào 220,78 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 6.950,21 tỷ đồng (tăng 49,24% về lượng và 89,38% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 223,49 triệu đơn vị, giá trị 7.200 tỷ đồng (tăng 33,91% về lượng và 49,95% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 4-8/1

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

4/1

32.331.290

42.930.220

-10.598.930

872.760

1.233.500

-360.740

5/1

47.462.600

35.580.930

11.881.670

1.532.590

1.015.320

517.270

6/1

50.993.700

46.036.800

4.956.900

1.939.640

1.714.210

225.430

7/1

46.436.000

48.004.300

-1.568.300

1.287.250

1.590.950

-303.700

8/1

43.556.160

50.935.950

-7.379.790

1.317.970

1.646.060

-328.090

Tổng

220.779.750

223.488.200

-2.708.450

6.950.210

7.200.040

-249.830

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,81 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 71,94 tỷ đồng, giảm 40,66% về lượng và 2,49% về giá trị so với tuần cuối cùng của năm 2020.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,63 triệu đơn vị, giá trị 43,61 tỷ đồng (giảm 8,21% về lượng và tăng 4,46% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 6,44 triệu đơn vị, giá trị 115,55 tỷ đồng (giảm 30,66% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 4-8/1

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

4/1

443.980

497.640

-53.660

8.700

9.300

-600

5/1

625.140

773.850

-148.710

8.550

15.320

-6.770

6/1

658.050

1.373.130

-715.080

7.860

21.970

-14.110

7/1

422.060

1.577.270

-1.155.210

9.140

31.640

-22.500

8/1

478.200

2.219.320

-1.741.120

9.360

37.320

-27.960

Tổng

2.627.430

6.441.210

-3.813.780

43.610

115.550

-71.940

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 4 phiên và mua ròng 1 phiên duy nhất ngày 5/1.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,29 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 52,12 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 650.350 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 70,28 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,54 triệu đơn vị, giá trị 162,36 tỷ đồng (tăng 41,13% về lượng và 35,14% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,83 triệu đơn vị, giá trị 214,48 tỷ đồng (tăng gần 160% về lượng và hơn 330% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 4-8/1

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

4/1

764.140

1.008.800

-244.660

32.920

42.400

-9.480

5/1

893.900

844.920

48.980

35.700

30.330

5.370

6/1

791.440

981.620

-190.180

38.750

43.780

-5.030

7/1

341.930

627.200

-285.270

18.570

36.180

-17.610

8/1

753.140

1.371.620

-618.480

36.420

61.790

-25.370

Tổng

3.544.550

4.834.160

-1.289.610

162.360

214.480

-52.120

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 7,81 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 373,89 tỷ đồng, giảm 68,43% về lượng và giảm hơn 67% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 1.135,2 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VRE được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng gần 13,12 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 443,8 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là NVL được mua ròng 269,5 tỷ đồng (3,88 triệu đơn vị), VHM được mua ròng 183,5 tỷ đồng, FUEVFVND đạt 142,6 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã ngân hàng cũng được mua ròng mạnh như HDB đạt 134,1 tỷ đồng MSB đạt 88,5 tỷ đồng, MBB đạt 82,8 tỷ đồng, VCB đạt 55,7 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu HPG dẫn đầu danh mục bán ròng của khối ngoại trong tuần qua với khối lượng 12,13 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 518,9 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là cặp đôi cổ phiếu chứng khoán gồm SSI bị bán ròng đạt 195,5 tỷ đồng (5,75 triệu đơn vị) và VND đạt 181,3 tỷ đồng (hơn 6 triệu đơn vị).

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất BAX về giá trị, đạt 2,5 tỷ đồng, tương đương khối lượng 31.800 đơn vị.

Trong khi đó, cổ phiếu BVS bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 1,44 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 33,27 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất LTG với khối lượng 637,200 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 17,96 tỷ đồng; còn bán ròng mạnh nhất là VEA đạt 32,09 tỷ đồng, tương đương khối lượng 688.650 đơn vị.

Tin bài liên quan