Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 7-11/6: Giảm tới gần 90% giá trị bán ròng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 7-11/6: Giảm tới gần 90% giá trị bán ròng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trái với xu hướng bán ồ ạt của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại đã có những tín hiệu tích cực khi giảm nhiệt bán ra và chuyển hướng sang xu hướng mua ròng khá mạnh trong những phiên cuối tuần. Trong đó, tâm điểm xả bán của khối này trong tuần qua là cặp đôi HPG và DXG.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên bán ròng liên tiếp đầu tuần và 2 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 29,49 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 846,47 tỷ đồng, giảm mạnh 71,79% về lượng và hơn 86% về giá trị so với tuần trước đó bán ròng tới hơn 6.071 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 207,69 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 9.056,42 tỷ đồng (tăng 33,26% về lượng và 31,18% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 237,19 triệu đơn vị, giá trị 9.902,89 tỷ đồng (giảm 8,91% về lượng và 23,68% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 7-11/6

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

7/6

35.565.000

48.881.500

-13.316.500

1.454.740

2.190.590

-735.850

8/6

39.947.200

47.958.070

-8.010.870

1.822.080

2.181.900

-359.820

9/6

45.707.260

64.401.110

-18.693.850

1.728.860

2.377.600

-648.740

10/6

42.529.380

42.399.620

129.760

2.108.530

1.832.500

276.030

11/6

43.946.040

33.545.830

10.400.210

1.942.210

1.320.300

621.910

Tổng

207.694.880

237.186.130

-29.491.250

9.056.420

9.902.890

-846.470

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,6 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 121,72 tỷ đồng, giảm 64,17% về lượng và 32,16% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 7,26 triệu đơn vị, giá trị 235,93 tỷ đồng (tăng 34,48% về lượng và 30,75% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 9,85 triệu đơn vị, giá trị 357,65 đồng (giảm 11% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 7-11/6

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

7/6

1.689.600

2.726.340

-1.036.740

43.340

87.170

-43.830

8/6

939.600

766.330

173.270

31.810

27.940

3.870

9/6

867.500

1.304.240

-436.740

32.120

59.680

-27.560

10/6

1.475.430

2.924.940

-1.449.510

46.610

109.590

-62.980

11/6

2.287.560

2.133.060

154.500

82.050

73.270

8.780

Tổng

7.259.690

9.854.910

-2.595.220

235.930

357.650

-121.720

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 982.470 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 188,57 tỷ đồng, giảm 40,77% về lượng nhưng tăng gần gấp 2 lần về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 6,12 triệu đơn vị, giá trị 341,4 tỷ đồng (tăng 2,68% về lượng và 24,67% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 5,14 triệu đơn vị, giá trị 152,83 tỷ đồng (tăng 19,43% về lượng nhưng giảm 27,48% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 7-11/6

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

7/6

1.436.310

1.364.550

71.760

83.980

30.320

53.660

8/6

2.400.720

1.293.790

1.106.930

150.390

80.980

69.410

9/6

717.050

1.205.100

-488.050

30.460

10.440

20.020

10/6

743.500

332.300

411.200

37.350

14.740

22.610

11/6

823.840

943.210

-119.370

39.220

16.350

22.870

Tổng

6.121.420

5.138.950

982.470

341.400

152.830

188.570

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 31,1 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng 779,62 tỷ đồng, giảm 71,76% về lượng và 87,4% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng lên tới 6.187,61 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu PLX được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 357,01 tỷ đồng, tương đương khối lượng 6,48 triệu đơn vị.

Trong khi đó, xét về khối lượng, cổ phiếu VRE dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh, đạt 10,78 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 353,04 tỷ đồng. Tiếp theo là OCB được mua ròng 7,51 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 231,4 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu HPG dẫn đầu danh mục bán ròng của khối ngoại trong tuần qua về giá trị, đạt 1.155,84 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 22,34 triệu đơn vị. Còn xét về khối lượng, cổ phiếu DXG bị bán ròng mạnh nhất, đạt gần 39,08 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 965,85 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PVI với khối lượng 799.100 đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 30,69 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu VND bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 3,36 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 149,55 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VTP, đạt 78,63 tỷ đồng (794.920 đơn vị) và VEA đạt 62,1 tỷ đồng (1,3 triệu đơn vị); còn bán ròng mạnh nhất là OIL với khối lượng 987.670 đơn vị, giá trị tương ứng 15,56 tỷ đồng.

Tin bài liên quan