Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 8-12/4: Tiếp tục gom mạnh MWG, vẫn bán ròng gần 1.000 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 8-12/4: Tiếp tục gom mạnh MWG, vẫn bán ròng gần 1.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài đã có những phiên giao dịch tích cực hơn khi trở lại trạng thái mua ròng và trong tuần qua, dù gom khá mạnh cổ phiếu MWG và MBB, khối này vẫn bán ròng gần 1.000 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối này đã bán ròng 33,64 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.167,19 tỷ đồng, giảm 39,45% về lượng và 46,58% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này mua vào 477,24 triệu đơn vị, giá trị đạt 13.718,27 tỷ đồng (tăng 33,38% về lượng và 28,14% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 510,88 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 14.885,46 tỷ đồng (tăng 23,59% về lượng và 15,47% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 8-12/4:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

8/4

47.627.250

56.840.810

-9.213.560

1.414.390

1.568.820

-154.430

9/4

56.483.960

52.823.140

3.660.820

1.808.890

1.537.750

271.140

10/4

55.778.160

75.705.540

-19.927.380

1.663.470

2.269.550

-606.080

11/4

63.699.670

55.740.560

7.959.110

1.701.820

1.650.140

51.680

12/4

253.651.300

269.770.960

-16.119.660

7.129.700

7.859.200

-729.500

Tổng

477.240.340

510.881.010

-33.640.670

13.718.270

14.885.460

-1.167.190

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng trong tuần, khối này đã trở lại mua ròng 4,74 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 202,25 tỷ đồng, tăng hơn 21% về lượng nhưng giảm 8,45% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này mua vào 10,45 triệu đơn vị, giá trị 344,18 tỷ đồng (cùng giảm hơn 37% cả về lượng và giá trị so với tuần trước); và bán ra 5,72 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 141,93 tỷ đồng (giảm 55,65% về lượng và 57,53% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 8-12/4:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

8/4

2.824.830

1.284.900

1.539.930

101.430

27.480

73.950

9/4

2.277.400

922.870

1.354.530

58.450

21.380

37.070

10/4

1.040.640

1.371.250

-330.610

38.970

37.950

1.020

11/4

3.056.380

1.142.090

1.914.290

104.340

26.890

77.450

12/4

1.255.000

995.550

259.450

40.990

28.230

12.760

Tổng

10.454.250

5.716.660

4.737.590

344.180

141.930

202.250

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng duy nhất phiên 11/4 và bán ròng 4 phiên. Tổng cộng, khối này đã bán ròng hơn 1,36 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 10,04 tỷ đồng, giảm 65,95% về lượng và 86,73% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này mua vào xấp xỉ 3 triệu đơn vị, giá trị đạt 88,44 đồng (giảm 16,57% về lượng nhưng tăng nhẹ 1,47% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 4,36 triệu đơn vị, giá trị 98,48 tỷ đồng (giảm 42,6% về lượng và 39,52% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 8-12/4:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

8/4

475.500

823.580

-348.080

16.710

17.030

-320

9/4

238.580

1.089.130

-850.550

9.930

24.050

-14.120

10/4

610.200

913.300

-303.100

13.700

21.210

-7.510

11/4

1.003.810

113.980

889.830

28.410

3.580

24.830

12/4

668.270

1.418.700

-750.430

19.690

32.610

-12.920

Tổng

2.996.360

4.358.690

-1.362.330

88.440

98.480

-10.040

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 8-12/4 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 30,27 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 974,98 tỷ đồng, giảm 45,6% về lượng và giảm 52,2% về giá trị so với tuần trước đó từ ngày 1-5/4 (bán ròng 2.039,8 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu ngân hàng MBB, đến từ phiên đột biến ngày 10/4, với giá trị mua ròng đạt 427,75 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 16,96 triệu đơn vị.

Bên cạnh đó, cổ phiếu MWG tiếp tục nhận được sự “ưu ái” của nhà đầu tư ngoại khi được mua ròng hơn 332 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 6,35 triệu đơn vị; trong tuần trước đó được mua ròng 391,65 tỷ đồng, khối lượng 7,69 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng là cổ phiếu bất động sản SBT với 19,38 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 238,46 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này bán ròng mạnh các cổ phiếu bất động sản, như trong top 5 mã bị bán ròng mạnh có NVL bị bán ròng 14,86 triệu đơn vị, giá trị 267,71 tỷ đồng và PDR bị bán ròng 5,18 triệu đơn vị, giá trị 164,76 tỷ đồng.

Ngoài ra, chứng chỉ quỹ FUESSVFL tiếp tục bị bán ròng mạnh với khối lượng 15,58 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 343,49 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối này vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với khối lượng 5,36 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 133,57 tỷ đồng. Tiếp theo là IDC được mua ròng 772.210 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 41,06 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu CEO bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 6,08 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 269.700 đơn vị.

Tin bài liên quan