Giao dịch khối ngoại tuần 6-10/4: Khối ngoại thêm tuần bán ròng mạnh tới hơn 1.800 tỷ đồng

Giao dịch khối ngoại tuần 6-10/4: Khối ngoại thêm tuần bán ròng mạnh tới hơn 1.800 tỷ đồng

(ĐTCK) Mặc dù thị trường đã có tuần giao dịch khởi sắc trong tuần từ 6-10/4 nhờ sự hỗ trợ tích cực của nhóm cổ phiếu bluechip, nhưng khối ngoại vẫn tác động tiêu cực khi tăng tới hơn 50% giá trị bán ròng so với tuần trước, lên tới hơn 1.800 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 74,91 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.602,2 tỷ đồng, tăng 43,8% về lượng và 52,37% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 87,7 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.299,11 đồng (tăng 25,51% về lượng và 38,13% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 162,61 triệu đơn vị, giá trị 3.901,31 đồng (tăng 33,32% về lượng và 43,64% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 6-10/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/4

14.246.010

37.639.130

-23.393.120

231.960

902.160

-670.200

7/4

17.001.840

30.365.430

-13.363.590

560.390

925.020

-364.630

8/4

21.890.290

40.288.810

-18.398.520

564.030

781.360

-217.330

9/4

20.187.300

34.898.840

-14.711.540

513.600

803.440

-289.840

10/4

14.377.440

19.419.700

-5.042.260

429.130

489.330

-60.200

Tổng

87.702.880

162.611.910

-74.909.030

2.299.110

3.901.310

-1.602.200

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 5 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 6,17 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 73,52 tỷ đồng, giảm 28,45% về lượng và 39,76% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,95 triệu đơn vị, giá trị 15,27 tỷ đồng (tăng 63,77% về lượng và 33,83% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 8,12 triệu đơn vị, giá trị 88,79 tỷ đồng (giảm 17,27% về lượng và 33,47% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 6-10/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/4

667.680

1.117.700

-450.020

5.840

8.530

-2.690

7/4

386.200

513.300

-127.100

3.340

6.080

-2.740

8/4

190.210

3.148.080

-2.957.870

1.510

38.950

-37.440

9/4

410.600

2.094.040

-1.683.440

2.540

19.070

-16.530

10/4

294.630

1.250.060

-955.430

2.040

16.160

-14.120

Tổng

1.949.320

8.123.180

-6.173.860

15.270

88.790

-73.520

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bán ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 7,25 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 128,48 tỷ đồng, tăng mạnh 286% về lượng và 353,35% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,03 triệu đơn vị, giá trị 67,82 tỷ đồng (giảm 40,47% về lượng và 33,33% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 10,27 triệu đơn vị, giá trị 196,3 tỷ đồng (tăng 47,58% về lượng và 50,92% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 6-10/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/4

1.405.700

1.218.580

187.120

16.110

40.690

-24.580

7/4

507.710

2.294.030

-1.786.320

12.970

39.460

-26.490

8/4

410.070

1.519.830

-1.109.760

8.090

27.820

-19.730

9/4

512.360

2.545.200

-2.032.840

22.780

42.470

-19.690

10/4

191.250

2.696.630

-2.505.380

7.870

45.860

-37.990

Tổng

3.027.090

10.274.270

-7.247.180

67.820

196.300

-128.480

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 88,33 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.804,2 tỷ đồng, tăng 41,1% về lượng và 50,1% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 1.201,93 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, cổ phiếu MSN được mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 54,9 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng 933.420 đơn vị.

Còn cổ phiếu ngân hàng CTG dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng đạt hơn 1,6 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 31,73 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC về giá trị, đạt 668 tỷ đồng, tương đương khối lượng 6,98 triệu đơn vị.

Trong khi đó, NKG và POW là cặp đôi cổ phiếu dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng, lần lượt đạt 11,93 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 61,44 tỷ đồng và 11,4 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 97,59 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất CEO với khối lượng 70.500 cổ phiếu, giá trị tương ứng 0,46 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu SHB bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 2,02 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 31,07 tỷ đồng. Tiếp theo, LAS bị bán ròng 940.670 cổ phiếu, giá trị tương ứng 4,74 tỷ đồng.

Trên UPCoM, cổ phiếu VTP được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, đạt 8,93 tỷ đồng, tương đương khối lượng 80.637 đơn vị; còn ACV bị bán ròng mạnh nhất, đạt 73,71 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,48 triệu cổ phiếu.

Tin bài liên quan