Giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ

Giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ

(ĐTCK) Trên lãnh thổ Việt Nam, giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ được thực hiện bằng đồng tiền nào? Quy định hạn mức giao dịch rút tiền một lần qua ATM?

Trả lời:

Trên lãnh thổ Việt Nam, giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN).

Đối với giao dịch rút tiền một lần tại ATM, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không được áp đặt hạn mức cho một lần rút tiền tại ATM thấp hơn 5 triệu đồng đối với giao dịch nội mạng và 3 triệu đồng đối với giao dịch liên ngân hàng (khoản 4 Điều 1 Thông tư số 20/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN và Thông tư số 39/2014/TT-NHNN).

Tin bài liên quan