Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ

Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ

(ĐTCK) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được giới thiệu giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng nay, ngày 26/7, kỳ họp thứ nhất, Quốc Hội khóa XIV, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, các đại biểu đã thảo luận về cơ cấu Chính phủ và đưa ra nhiều ý kiến liên quan đến đổi tên một số Bộ, sáp nhập một số bộ, hoặc chuyển một số cơ quan ủy ban vào các bộ phù hợp để tránh chồng chéo và phân định được trách nhiệm.

Theo đó, có ý kiến của đại biểu đưa ra muốn thành lập thêm Bộ Phụ nữ gia đình và trẻ em, Bộ Năng Lượng và thành lập cơ quan nhà nước về biển đảo, cơ quan quản lý vốn và tài sản nhà nước.

Một số ý kiến khác muốn nhập Bộ Giao thông vận tải và Bộ xây dựng, nhập Bộ Nội vụ và Ban tổ chức Trung Ương; đổi Ủy ban dân tộc thành Bộ Dân tộc; đổi tên Bộ Bộ Công an thành Bộ An Ninh; đổi tên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, hoặc Ngân hàng Trung ương…

Báo cáo giải trình trước Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cơ cấu chính phủ hiện nay đã ổn định từ Quốc Hội khóa XII, đã sử dụng trong thời gian dài. Tên gọi hiện nay cũng không ảnh hưởng đến chức năng được giao. Vì thế, để tránh lãng phí, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kiến nghị Quốc Hội cho giữ tên gọi hiện nay theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Về ý kiến thành lập cơ quan quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ sẽ tiếp thu, sớm xây dựng đề án và quyết định thành lập cơ quan quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định  của Đảng Nhà nước.

Buổi chiều, Quốc Hội sẽ bỏ phiếu kín chức danh Thủ tướng Chính Phủ. Cũng trong buổi chiều, Thủ tướng mới nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ đọc lễ tuyên thệ trước Quốc Hội.

Tin bài liên quan