Giống cây trồng Việt Nam (NSC): Chi phí tăng cao, lợi nhuận sau thuế quý II giảm 16% xuống 65 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed, mã chứng khoán NSC - sàn HNX) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.
Giống cây trồng Việt Nam (NSC): Chi phí tăng cao, lợi nhuận sau thuế quý II giảm 16% xuống 65 tỷ đồng

Cụ thể, trong quý II, doanh thu thuần của Vinaseed đạt 532 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán cũng tăng 22%, do đó lợi nhuận gộp tăng 9% lên 185 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 37,3% xuống 34,8%.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính giảm 30% so với quý II/2020; ngược lại, chi phí tài chính tăng 193%, chi phí bán hàng tăng 34% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19% so với cùng kỳ, dẫn tới lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của NSC giảm 16% xuống còn 71 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý II/2021 đạt 65 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Công ty mẹ mang về 63 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vinaseed đạt 777 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 111 tỷ đồng, tăng 6%.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 1.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 266 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 43,2% kế hoạch doanh thu và 41,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam đạt 2.046 tỷ đồng, tăng 13,6% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm tới 47,1% chỉ còn 138,7 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 5,3% xuống còn 262 tỷ đồng; trong khi hàng tồn kho tăng mạnh 127% lên 719 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng tăng mạnh từ 600 tỷ đồng lên 854,6 tỷ đồng, tương đương tăng 42,4%; đáng chú ý là khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 167% lên 395,5 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/8, cổ phiếu NSC đứng tại giá tham chiếu 75.800 đồng/CP.

Tin bài liên quan