Gỗ Thuận An (GTA): Quý I lãi 4,4 tỷ đồng, chi trả cổ tức tỷ lệ 12%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (mã chứng khoán GTA - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính quý I/2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.
Gỗ Thuận An (GTA): Quý I lãi 4,4 tỷ đồng, chi trả cổ tức tỷ lệ 12%

Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Gỗ Thuận An đạt 120,5 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán cũng giảm 26,6% xuống mức 109,6 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ quý này đạt 10,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm ngoái.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính giảm 20,3% xuống 4,7 tỷ đồng, chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay giảm 25,6% xuồng 2,9 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 15% lên 2,3 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp đi ngang với quý I/2020 với 4,8 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 5,5 tỷ đồng, giảm gần 7%.

Kết thúc quý, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 5,6 tỷ đồng, sau khi trừ thuế Gỗ Thuận An ghi lãi 4,4 tỷ đồng, giảm 6,4%.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến đạt 593,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thấp nhấp là 18,9 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 20,3% kế hoạch doanh thu và 23,3% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 491,9 tỷ đồng, giảm 3,2% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả còn 335,7 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn.

Về kế hoạch chi trả cổ tức, ngày 21/5 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng). Thời gian thanh toán sẽ vào ngày 10/6. Với 9,83 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi gần 11,8 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/7, cổ phiếu GTA tăng 2,3% lên mức 15.550 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch đạt 15.900 đơn vị/phiên.

Tin bài liên quan