Ảnh Internet

Ảnh Internet

GTA: Cổ đông muốn tăng thanh khoản của cổ phiếu

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Chế biến gỗ Thuận An (GTA) diễn ra mới đây đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu dự kiến đạt 586 tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 11,8% so với thực hiện năm 2017, đạt 14,2 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến tỷ lệ 11% bằng tiền, tương đương mức thực hiện năm 2017.

Đáng chú ý, tại Đại hội, cổ đông kiến nghị Ban lãnh đạo GTA nên có giải pháp tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, hoặc có phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng lượng cổ phiếu lưu hành.

Đại diện GTA cho biết, hiện nay cơ cấu cổ đông của Công ty bao gồm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm hơn 60% cổ phần, quỹ đầu tư nắm khoảng 10%, cổ đông ngoài nắm khoảng 10%, còn lại là cán bộ công nhân viên tại các công ty cao su sở hữu nên cổ phiếu không giao dịch nhiều.

Tiêu chí của Công ty là ổn định, phát triển bền vững và đảm bảo cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo GTA nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới 2018 - 2023, Công ty sẽ có chiến lược thu hút nhà đầu tư.

Với đề xuất chia cổ tức cổ phiếu, GTA cho biết, Công ty sẽ cân nhắc, tuy nhiên để chia cổ tức bằng cổ phiếu, Công ty cần có phương án mở rộng sản xuất.

Hiện thị trường nội địa của GTA đang gặp một số khó khăn, sản phẩm chủ yếu là gia công với giá trị thấp. Do đó, định hướng của GTA là sẽ đầu tư máy móc và con người để phát triển thị trường trong nước với các dòng sản phẩm riêng, cung ứng dòng sản phẩm văn phòng.

Tin bài liên quan