Hà Nội điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của huyện Hoài Đức đến năm 2030

0:00 / 0:00
0:00
UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4964/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoài Đức.
Hà Nội điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của huyện Hoài Đức đến năm 2030

Quyết định phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoài Đức với các nội dung chủ yếu như sau:

Thứ nhất, về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030, đất nông nghiệp diện tích quy hoạch đến năm 2030 được phê duyệt theo quyết định 5154/QĐ-UBND, ngày 7/12/2021 là 1.295,61ha, diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 là 1.293,91ha. UBND điều chỉnh diện tích đất phi nông nghiệp từ 7.196,41ha lên 7.198,11ha

Cùng với đó, UBND TP. Hà Nội điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn huyện Hoài Đức từ 3.090,12ha còn 3.091,82ha.

Căn cứ Quyết định này, UBND TP. Hà Nội yêu cầu huyện Hoài Đức có trách nhiệm tổ chức công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, thực hiện thu hồi đất giao đất cho thuê, đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh.

Bên cạnh đó, xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa đất rừng sản xuất rừng phòng hộ (nếu có)cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Các nội dung không được điều chỉnh bổ sung tại Quyết định này được thực hiện theo quy định số 5154/QĐ-UBND ngày 7/12/2021 của UBND TP. Hà Nội.

Tin bài liên quan