Sắp diễn ra kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV

Sắp diễn ra kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV

Hà Nội sẽ xem xét thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Ngày 21/2 tới, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021) sẽ tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp không thường kỳ) để xem xét, quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết nghị về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố năm 2020. Tiếp đó, các đại biểu HĐND thành phố sẽ nghe phổ biến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Trước đó, cuối tháng 12, Văn phòng Quốc hội vừa công bố 16 Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV vừa qua, trong đó có Nghị quyết số 97/2019/QH14 thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Theo đó, thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội được tổ chức như sau: Chính quyền địa phương ở TP Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND; ở các phường thuộc quận, thị xã tại TP Hà Nội là UBND phường.

UBND phường là cơ quan hành chính Nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; UBND, Chủ tịch UBND quận, thị xã. Việc thí điểm thực hiện từ ngày 1/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

Cơ cấu tổ chức của UBND phường cũng được quy định gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các công chức khác của phường. UBND phường loại I và loại II có không quá hai Phó Chủ tịch; phường loại III có một Phó Chủ tịch. Đồng thời cũng quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ của các chức danh này.

Tin bài liên quan