Hà Nội thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, giảm 61 xã, phường

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 15/5, tại Kỳ họp thứ XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã TP. Hà Nội giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, HĐND TP. Hà Nội tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.

Cụ thể, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Ba Vì: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Châu Sơn, xã Phú Phương và xã Tản Hồng thành xã Phú Hồng.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Chương Mỹ: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đồng Phú và xã Hồng Phong thành xã Hồng Phú; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phú An Nam và xã Hòa Chính thành xã Hòa Phú.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Mê Linh: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân của xã Vạn Yên và xã Liên Mạc thành xã Liên Mạc.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Mỹ Đức: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Mỹ Thành và xã Bột Xuyên thành xã Mỹ Xuyên; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đốc Tín và xã Vạn Kim thành xã Vạn Tín.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh trình bày tờ trình tại kỳ họp.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh trình bày tờ trình tại kỳ họp.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Xuyên: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tri Trung và xã Hồng Minh thành xã Hồng Minh; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đại Thắng và xã Văn Hoàng thành xã Văn Hoàng; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Sơn Hà và xã Quang Trung thành xã Quang Hà; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Nam Phong và xã Nam Triều thành xã Nam Phong.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phúc Thọ: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Thọ Lộc và xã Tích Giang thành xã Tích Lộc; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Thượng Cốc và xã Long Xuyên thành xã Long Thượng; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vân Hà và xã Vân Nam thành xã Nam Hà; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phúc Hòa vào thị trấn Phúc Thọ thành thị trấn Phúc Thọ.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Quốc Oai: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phượng Cách và xã Yên Sơn thành xã Phượng Sơn; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Hòa và xã Cộng Hòa thành xã Cộng Hòa; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đại Thành và xã Tân Phú thành xã Hưng Đạo; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Nghĩa Hương và xã Liệp Tuyết thành xã Liệp Nghĩa; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Thạch Thán vào thị trấn Quốc Oai thành thị trấn Quốc Oai.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thạch Thất: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dị Nậu và xã Canh Nậu thành xã Lam Sơn; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Chàng Sơn và xã Thạch Xá thành xã Thạch Xá; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hữu Bằng và xã Bình Phú thành xã Quang Trung.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thanh Oai: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Xuân Dương và xã Cao Dương thành xã Cao Xuân Dương; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Kim An và xã Kim Thư vào thị trấn Kim Bài thành thị trấn Kim Bài.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thường Tín: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Thư Phú và xã Chương Dương thành xã Chương Dương; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vạn Điểm và xã Thống Nhất thành xã Vạn Nhất; điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hòa Bình, xã Liên Phương vào xã Văn Bình; đồng thời điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Văn Bình về thị trấn Thường Tín quản lý; nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hòa Bình (còn lại) và toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hiền Giang thành xã Bình Giang; nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Liên Phương (còn lại) và xã Hà Hồi (còn lại) thành xã Hà Liên; điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Văn Bình, xã Hà Hồi, xã Nguyễn Trãi về thị trấn Thường Tín quản lý và nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Văn Phú vào thị trấn Thường Tín thành thị trấn Thượng Phúc.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Ứng Hòa: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Viên Nội, xã Viên An và xã Hoa Sơn thành xã Hoa Viên; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cao Thành, xã Sơn Công và xã Đồng Tiến thành xã Cao Sơn Tiến; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hòa Xá, xã Vạn Thái và xã Hòa Nam thành xã Thái Hòa; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Lưu Hoàng, xã Hồng Quang và xã Đội Bình thành xã Bình Lưu Quang; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Trầm Lộng và xã Hòa Lâm thành xã Trầm Lộng.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Gia Lâm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đình Xuyên và xã Dương Hà thành xã Thiên Đức; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng và xã Đông Dư thành xã Bát Tràng; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Kim Lan và xã Văn Đức thành là xã Kim Đức; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phú Thị và xã Kim Sơn thành xã Phú Sơn; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Trung Mầu và xã Phù Đổng thành xã Phù Đổng; điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa 04 xã, thị trấn Trâu Quỳ, xã Đa Tốn, xã Kiêu Kỵ, xã Dương Xá phần địa giới hành chính xen lẫn, chồng chéo.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Ba Đình: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nguyễn Trung Trực và phường Trúc Bạch thành phường Trúc Bạch.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Cầu Giấy: Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Yên Hòa và phường Dịch Vọng vào toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quan Hoa thành phường Quan Hoa; điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô, Dịch Vọng và Dịch Vọng Hậu vào toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Tân.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Đống Đa: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số người của phường Khâm Thiên và phường Trung Phụng thành phường Khâm Thiên; nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngã Tư Sở vào toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khương Thượng thành phường Khương Thượng; nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngã Tư Sở (còn lại) vào toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thịnh Quang thành phường Thịnh Quang; nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Trung Tự và toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phương Liên thành phường Phương Liên - Trung Tự; nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Trung Tự (còn lại) vào toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Kim Liên thành phường Kim Liên; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quốc Tử Giám và phường Văn Miếu thành phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Hà Đông: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi và phường Quang Trung thành phường Quang Trung.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Hai Bà Trưng: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đống Mác và phường Đồng Nhân thành phường Đồng Nhân; nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Dền vào toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bách Khoa thành phường Bách Khoa; nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Dền (còn lại) vào toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thanh Nhàn thành phường Thanh Nhàn; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quỳnh Lôi và phường Bạch Mai thành phường Bạch Mai.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Long Biên: Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Sài Đồng vào toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phúc Đồng thành phường Phúc Đồng; Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Sài Đồng vào (còn lại) toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phúc Lợi thành phường Phúc Lợi.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Thanh Xuân: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thanh Xuân Nam và phường Thanh Xuân Bắc thành phường Thanh Xuân Bắc; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Kim Giang và phường Hạ Đình thành phường Hạ Đình.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Sơn Tây: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Lê Lợi, phường Quang Trung và phường Ngô Quyền thành phường Ngô Quyền.

Trước đó, theo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP. Hà Nội cho biết, trên cơ sở rà soát các quy định, TP. Hà Nội có 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 173 đơn vị hành chính cấp xã không đảm bảo tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số, do đó cần phải xây dựng Đề án để tiếp tục thực hiện đảm bảo các quy định của luật, Nghị quyết của Quốc hội. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là cần thiết, tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung mở rộng sản xuất, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội.

Qua đó, việc đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi được tập trung hơn, tránh việc đầu tư xây dựng dàn trải, nhất là đối với sự nghiệp giáo dục, y tế. Đồng thời, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, tinh giản biên chế; tiết kiệm chi cho ngân sách, góp phần vào cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Qua rà soát, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp 1 đơn vị (quận Hoàn Kiếm), nhưng có yếu tố đặc thù nên không thực hiện sắp xếp.

Số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp có 518 đơn vị, gồm: 337 xã, 160 phường, 21 thị trấn. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm sau khi sắp xếp là 61 đơn vị, gồm: 46 xã 5 phường.

Số lượng đơn vị hành chính sau khi sắp xếp có sự chênh lệch so với Phương án số 01/PA-UBND ngày 15/11/2023 của UBND TP. Hà Nội là do theo Phương án số 01/PA-UBND tính cả 3 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì: Số lượng đơn vị hành chính cấp xã dự kiến sẽ giảm từ 579 đơn vị xuống còn 509 đơn vị, giảm 70 đơn vị. Tuy nhiên, 3 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì không thực hiện sắp xếp trong giai đoạn này; sẽ thực hiện trong Đề án xây dựng huyện lên quận trong thời gian tới. Do vậy, số lượng đơn vị hành chính cấp xã dự kiến sẽ giảm từ 579 đơn vị xuống còn 518 đơn vị, giảm 61 đơn vị.

Tin bài liên quan