Ông Trần Việt Hà thông tin tại buổi giao ban báo chí

Ông Trần Việt Hà thông tin tại buổi giao ban báo chí

Hà Nội xử lý 66 công trình vi phạm trật tự xây dựng tại quận Cầu Giấy

Từ đầu năm đến nay, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã đẩy mạnh các hoạt động quản lý đất đai, trật tự đô thị và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng. Theo đó, đã kiểm tra, xử lý 66 công trình vi phạm trật tự xây dựng với tổng số tiền xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà đã thông tin về kết quả phát triển những tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019.

Theo báo cáo, 7 tháng đầu năm 2019, kết quả thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận Cầu Giấy khá toàn diện. Cụ thể, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, giáo dục đào tạo tiếp tục giữ vững top đầu Thành phố, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh trên các lĩnh vực, tạo sự kết nối giữa người dân – chính quyền – doanh nghiệp. Đáng chú ý, hoạt động quản lý đô thị - trật tự xây dựng được đẩy mạnh, công tác chỉnh trang đường phố, vệ sinh môi trường được duy trì.

Về công tác quản lý đất đai, đô thị, quận Cầu Giấy đã hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Đồng thời, cấp 65 giấy chứng nhận quyền sử dựng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất. Quận cũng tiếp tục rà soát, tháo gỡ các trường hợp khó khăn, vướng mắc liên quan tới việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trong công tác trật tự đô thị, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo 197 và các ngành tiếp tục tuyên truyền kết hợp kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, hè phố, các điểm trông giữ phương tiện (đã kiểm tra, xử lý 7.960 trường hợp vi phạm, xử phạt 3,1 tỷ đồng).

Công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư tiếp tục được tăng cường. Quận đã công nhận, công nhận lại 18 Ban Quản trị nhà chung cư; Tăng cường tuyên truyền các quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy; Kiểm tra, yêu cầu các cơ sở kinh doanh có điều kiện thực hiện các quy định về an ninh, trật tự phòng chống cháy nổ.

Về kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, Quận đã xử lý 66 công trình vi phạm xây dựng (16 trường hợp không phép, 41 trường hợp sai phép, 9 trường hợp khác) với số tiền xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Trần Việt Hà cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Cụ thể là, tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm và giải ngân trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng một số dự án còn chậm. Trật tự xây dựng đô thị có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn một số công trình vi phạm tồn tại chưa xử lý dứt điểm; một số công trình còn phát sinh vi phạm. Ùn ứ giao thông vẫn xảy ra.

Theo đó, để khắc phục những tồn tại trên địa bàn, Phó chủ tịch quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho biết, thời gian tới, UBND quận tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên tinh thần 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm và rõ hiệu quả”, cụ thể hoá chỉ đạo của quận uỷ, nghị quyết của HĐND quận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020.

Về công tác xử lý những công trình vi phạm trật tự xây dựng, ông Hà nhấn mạnh: “Trong quá trình xử lý, quan trọng là có sự tham gia của hệ thống chính trị, người dân; công khai, minh bạch các nội dung xử lý vi phạm và có sự kiểm tra chéo”.

Tin bài liên quan