Hai nhân sự của SSI tham gia HĐQT của ELC

Hai nhân sự của SSI tham gia HĐQT của ELC

(ĐTCK)  Ngày 23/4/2014, ĐHCĐ thường niên CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông ELCOM (mã ELC) đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2014.

Theo đó, năm 2014, ELC đặt chỉ tiêu doanh thu 560 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 62 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2013 (418 tỷ đồng doanh thu, 35 tỷ đồng lợi nhuận). Đại hội cũng thông qua kế hoạch chia cổ tức 2013 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8%.

Năm 2013, ELC đã thực hiện tái cơ cấu doanh thu các mảng, trong đó mảng viễn thông truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 40%), tiếp theo là mảng an ninh - quốc phòng (32%) và giao thông vận tải (18%). Mảng giao thông vận tải, an ninh - quốc phòng dự kiến sẽ có đột phá tiếp tục trong những năm tới.

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Nguyễn Đức Nghĩa, thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 là bà Lê Thị Lệ Hằng và ông Nguyễn Khắc Hải, là 2 đại diện đến từ SSI.

Tin bài liên quan