HAX trả cổ tức bằng tiền 15%, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1

HAX trả cổ tức bằng tiền 15%, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1

(ĐTCK) HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAX - sàn HOSE) vừa quyết định thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

Theo đó, HAX sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 6/4, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 5/4.

Cổ tức năm 2017 được thanh toán bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời thanh toán là 18/4.

Còn theo phương án phát hành cổ phiếu thưởng, HAX sẽ phát hành hơn 11,67 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 2:1. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của HAX sẽ tăng lên 350 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, năm nay, HAX đặt kế hoạch bán được 2.592 xe, tổng doanh thu (cả bán xe và dịch vụ) 5.184 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế 116 tỷ đồng.

Năm 2017, HAX đạt doanh thu thuần 3.982,19 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt 93,24 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2016. Cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 15%.

Đại hội cũng thông qua thù lao cho HĐQT với mức 30 triệu đồng/tháng với chức danh Chủ tịch HĐQT, các ủy viên hưởng thù lao 15 triệu đồng/tháng.

Cuối tháng 2 vừa qua, ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc HAX đã mua xong 500.000 cổ phiếu HAX như đăng ký, nâng tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 5.568.556 cổ phiếu, chiếm 23,85% vốn điều lệ Công ty.

Trong phiên sáng nay, cổ phiếu HAX tăng 3,13%, lên 37.950 đồng với tổng khối lượng khớp 243.260 đơn vị, trong đó khối ngoại bán ròng 96.510 đơn vị.

Tin bài liên quan