Giới thiệu chương trình đối tác của Công ty Chứng khoán An Bình (ABS)

Giới thiệu chương trình đối tác của Công ty Chứng khoán An Bình (ABS)

“Hình thái” khác của môi giới chứng khoán: Trở thành đối tác, hưởng phí của khách hàng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bên cạnh đội ngũ môi giới chứng khoán, một số công ty chứng khoán đang triển khai hình thức môi giới thông qua đội ngũ đối tác (partner). 

Mới đây, vào giữa tháng 5, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn gửi đến các công ty chứng khoán nhắc nhở chấn chỉnh hoạt động. Trong đó, công ty phải tăng cường quản lý người hành nghề chứng khoán; yêu cầu người hành nghề chứng khoán tại công ty chấp hành việc khi tư vấn cho khách hàng phải công bố số chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Môi giới chứng khoán không được tham gia các diễn đàn, hội nhóm trên không gian mạng (ngoài diễn đàn, hội nhóm được công ty chứng khoán đồng ý, chấp thuận) để tư vấn đầu tư tài chính, chứng khoán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán chứng khoán với tư cách đại diện công ty chứng khoán.

Tuy nhiên, hiện tại, một số công ty chứng khoán đang phát triển đội ngũ đối tác - được xem là cộng tác viên giới thiệu khách hàng mới, được hưởng phí giao dịch của khách hàng đã giới thiệu trọn đời... Vậy với việc phát triển đội ngũ đối tác, trách nhiệm của công ty chứng khoán trong việc quản lý hoạt động và nghiệp vụ môi giới chứng khoán với nhóm cộng tác viên này như thế nào?

Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) là một trong số những công ty chứng khoán đang triển khai vị trí “đối tác phát triển khách hàng”, được gọi là A - Partner.

Theo đó, khi trở thành A - Partner, đối tác được phép tự do chọn phí giao dịch cho khách hàng mà mình giới thiệu, do đó chủ động quyết định mức phí hoa hồng nhận được. Một khi khách hàng mở tài khoản qua giới thiệu thì A - Partner sẽ nhận ngay hoa hồng khi khách hàng giao dịch chứng khoán.

Các tiêu chí trở thành đối tác của công ty chứng khoán khá đơn giản, trong khi sẽ hưởng phí trên mọi giao dịch của khách hàng do mình giới thiệu, thậm chí hưởng thêm phần hoa hồng của các đối tác dưới cấp.

Theo giới thiệu của ABS, A - Partner được hưởng thù lao từ 2 nguồn. Thứ nhất, phí hoa hồng trực tiếp từ khách hàng đem lại (chiếm 97%). Thứ hai là hoa hồng từ khách hàng gián tiếp do A - Partner cấp 2 (2%) và cấp 3 (1%) mang lại.

Giới thiệu về hoa hồng của chương trình A - Partner tại Chứng khoán An Bình

Giới thiệu về hoa hồng của chương trình A - Partner tại Chứng khoán An Bình

Việc đăng ký trở thành A - Partner của ABS rất đơn giản, không giới hạn đối tượng, chỉ cần mở tài khoản, lựa chọn trở thành đối tác của Công ty, tự tạo mã giới thiệu của bản thân mình và bắt đầu tìm kiếm khách hàng mở tài khoản bằng mã giới thiệu này.

Công ty Chứng khoán Kafi cũng thực hiện Chương trình Kafi Partners - Chương trình đối tác phát triển khách hàng. Theo đó, partner sẽ được hưởng 15% phí giao dịch của khách hàng trên thị trường cơ sở (Sau khi trừ phí trả cho các sở giao dịch và các khoản giảm trừ khác) nếu là người giới thiệu. Tỷ lệ này là 30% nếu partner đồng thời là người chăm sóc khách hàng.

Theo đó, chỉ cần đăng ký trở thành đối tác kinh doanh của Kafi và mời bạn bè tham gia, đối tác sẽ nhận được hoa hồng từ phí giao dịch của người được mời.

“Ngay khi bạn bè thực hiện bất kỳ giao dịch chứng khoán nào trên website hoặc ứng dụng Kafi Trade, bạn sẽ được nhận mức chi trả K-Points tối đa tương ứng 45% phí phát sinh của các giao dịch này”, Công ty Chứng khoán Kafi giới thiệu về chương trình Kafi Partners.

Trên thị trường, Công ty Chứng khoán Techcombank (TCBS) là công ty chứng khoán không sử dụng môi giới, thay vào đó là chương trình đối tác giới thiệu khách hàng – iWealth Partner. Theo giới thiệu chương trình, khi trở thành partner, nếu khách hàng của bạn tham gia giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ của TCBS, bạn sẽ nhận được hoa hồng giới thiệu tối đa 0,12% giá trị giao dịch với cổ phiếu, 0,8% giá trị giao dịch trái phiếu của khách hàng. Tỷ lệ hoa hồng là 0,4% với quỹ mở và 1%/năm với vay ký quỹ (margin).

Giới thiệu về chương trình iWealth Partner

Giới thiệu về chương trình iWealth Partner

Tin bài liên quan