Hoa Sen (HSG): Ngày 9/3 chốt danh sách cổ đông xin ý kiến mua 22 triệu cổ phiếu của công ty

Hoa Sen (HSG): Ngày 9/3 chốt danh sách cổ đông xin ý kiến mua 22 triệu cổ phiếu của công ty

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Hoa Sen ( Mã chứng khoán: HSG – sàn HOSE) chốt quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, ngày 9/3 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương công ty mua lại 22 triệu cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.

Doanh nghiệp dự kiến quỹ quyền cho HĐQT quyết định thời gian triển khai chính thức tùy theo diễn biến của thị trường và trong khoảng thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất. Thời gian thực hiện quyền từ 20/3 đến 5/4.

Trước đó, Hoa Sen ước tính doanh thu tháng 1/2021 đạt 3.108 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỷ đồng, luỹ kế 4 tháng đầu năm NĐTC 2020-2021 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 33.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 747 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ sau 4 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 37% kế hoạch doanh thu và 49,8% kế hoạch lợi nhuận. Được biết, trong niên độ tài chính 2020-2021, Hoa Sen đặt kế hoạch doanh thu đạt 33.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.500 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 20% và 30% so với thực hiện trong niên độ tài chính 2019-2020.

Tính đến hết 31/12/2020, tổng tài sản của HSG đạt 17.351 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với thời điểm đầu kỳ 1/10/2020. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 27,5%, đạt 4.775 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khách hàng 2.424 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu kỳ. Vay nợ tài chính ngắn hạn giảm 10%, xuống còn 5.437 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 23/2, cổ phiếu HSG giảm 50 đồng về 25.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan