Hơn 113 triệu cổ phiếu phát hành thêm của Chứng khoán Smart Invest (mã AAS) sẽ giao dịch từ ngày 26/9

Hơn 113 triệu cổ phiếu phát hành thêm của Chứng khoán Smart Invest (mã AAS) sẽ giao dịch từ ngày 26/9

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest (mã AAS) vừa thông báo ngày đăng ký giao dịch bổ sung của gần 120 triệu cổ phiếu, bao gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 50% và phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.

Trong đó, số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng là 113.039.757 cổ phiếu sẽ giao dịch chính thức vào ngày 26/9/2023.

Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng (là lượng cổ phiếu được phân phối sau khi cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua) giao dịch chính thức vào ngày 16/08/2024.

Sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu thành công, vốn điều lệ của AAS tăng từ 800 tỷ đồng lên gần 2.000 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Smart Invest vừa quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, mục tiêu sử dụng phần lớn số vốn huy động không thay đổi.

Cụ thể, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường 400 tỷ đồng; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán 240 tỷ đồng. Mục tiêu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 160 tỷ đồng theo phương án cũ được điều chỉnh thành bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán.

Lý do thay đổi là để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn kinh doanh của công ty phù hợp với diễn biễn của thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay.

Tin bài liên quan