HOSE đưa cổ phiếu Xây dựng và Đầu tư Trường Giang (TGG) vào diện kiểm soát từ ngày 7/6

HOSE đưa cổ phiếu Xây dựng và Đầu tư Trường Giang (TGG) vào diện kiểm soát từ ngày 7/6

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đưa cổ phiếu của CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang (Mã chứng khoán: TGG – sàn HOSE) vào diện kiểm soát.

Theo đó, HOSE quyết định chuyển cổ phiếu TGG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 7/6/2021 do trong trường hợp Sở Giao dịch Chứng khoán xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

Cụ thể, cổ phiếu TGG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch, chỉ giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước đó, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ nhiều vấn đề trong báo cáo tài chính năm 2020. Trong đó, khoản mục hàng tồn kho được trình bày ngày 31/12/2020 và 1/1/2020 lần lượt là 13,8 tỷ đồng và 16 tỷ đồng, kiểm toán không thể thu thập được bằng chứng đầy đủ và thích hợp để xác nhận khoản mục hàng tồn kho trên có hiện hữu, đầy đủ không và liệu có phải điều chỉnh gì liên quan đến giá trị của khoản mục hàng tồn kho này.

Bên cạnh đó, trong năm Công ty phát sinh nghiệp vụ bán hàng cho CTCP Đầu tư Phát triển 299 và đang ghi nhận doanh thu, giá vốn lần lượt là 7,98 tỷ đồng và 7,66 tỷ đồng. Việc ghi nhận như trên không phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định liên quan.

Nếu doanh thu không được ghi nhận thì trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho tới 31/12/2020, chỉ tiêu doanh thu và giá vốn sẽ giảm tương ứng, đồng thời trên Bảng cân đối kế toán, khoản mục lỗ năm nay sẽ tăng thêm số tiền là 319,93 triệu đồng.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 10.219 triệu đồng, giảm 79,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế lỗ 43.483 triệu đồng so với cùng kỳ lãi 810 triệu đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 1,9% về chỉ còn 0,8%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/5, cổ phiếu TGG tăng trần 340 đồng lên 5.310 đồng/cổ phiếu

Tin bài liên quan