HOSE giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu JVC

HOSE giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu JVC

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) mới thông báo sẽ giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu JVC của CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật theo quyết định số 155/QĐ-SGDHCM ngày 05/04/2023.

HOSE cho biết, nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2023 của JVC là âm 1.080,95 tỷ đồng, căn cứ BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu thuần của doanh nghiệp tăng 32%, đạt 252 tỷ đồng nhờ sự tăng trưởng doanh thu từ các lĩnh vực kinh doanh thiết bị, kinh doanh vật tư tiêu hao và kinh doanh dịch vụ liên kết so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính trong kỳ tăng 57,32%, lên gần 17,6 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 39,77% chỉ còn hơn 2 tỷ đồng do Công ty linh động trong việc sử dụng nguồn vốn sao cho hiệu quả, đồng thời kỳ bán niên năm 2023 không phát sinh chi phí dự phòng tổn thất vào Công ty con.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 21%, về mức 18,4 tỷ đồng do Công ty cắt giảm triệt để các chi phí không cần thiết và ghi nhận giảm dự phòng các khoản phải thu đã trích lập trước đó. Đặc biệt, lợi nhuận khác doanh nghiệp từ lỗ hơn 5,6 tỷ đồng sang có lãi gần 2,1 tỷ đồng đến từ hoạt động thanh lý tài sản đối với các tài sản gần như không còn giá trị còn lại.

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp từ lỗ 24,1 tỷ đồng trong quý II/2022 sang có lãi hơn 19 tỷ đồng trong quý II/2023.

Với số lãi trên, lỗ luỹ kế đến cuối quý của JVC được giảm nhẹ từ 1.099,98 tỷ đồng xuống còn 1.080,9 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/9, cổ phiếu JVC tăng 3,86%, đạt 4.300 đồng/CP. Khối lượng giao dịch đạt hơn 2,1 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan