HOSE nhắc nhở CIC Group (CKG) chậm công bố thông tin miễn nhiệm lãnh đạo

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin thay đổi lãnh đạo tại CTCP Tập đoàn Tư vấn đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, mã chứng khoán CKG - sàn HOSE).
HOSE nhắc nhở CIC Group (CKG) chậm công bố thông tin miễn nhiệm lãnh đạo

Theo đó, ngày 14/1/2022, CIC Group nhận được công văn nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin liên quan đến miễn nhiệm Phó tổng giám đốc công ty.

Cụ thể, ngày 31/12/2021, HOSE đã nhận được công bố thông tin ngày 1/12/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hoàng Sơn.

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Điểm 1 khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính quy định: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau: Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ”.

Chính vì vậy, HOSE nhắc nhở và đề nghị CIC Group tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2021, CKG ghi nhận doanh thu đạt 455,34 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 50,81 tỷ đồng, lần lượt giảm 45,4% và 42,5% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 26,3% lên 37,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 22,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 49,6 tỷ đồng về 169,48 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 21,2%, tương ứng giảm 4,92 tỷ đồng về 18,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 10,3%, tương ứng giảm 10,38 tỷ đồng về 90,26 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 80,2%, tương ứng giảm 6,47 tỷ đồng về còn 1,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Được biết, trong năm 2021, CKG đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 1.396,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 140,9 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty hoàn thành được 36,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/1, cổ phiếu CKG giảm sàn 1.900 đồng về 25.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan