HOSE nhận hồ sơ đăng ký niêm yết gần 120 triệu cổ phiếu Nova Consumer (NCG)

HOSE nhận hồ sơ đăng ký niêm yết gần 120 triệu cổ phiếu Nova Consumer (NCG)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sở GDCK TP.HCM vừa thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của CTCP Tập đoàn Nova Consumer.

Theo đó, với vốn điều lệ gần 1.198 tỷ đồng, Nova Consumer sẽ đăng ký niêm yết gần 119,8 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE với mã chứng khoán NCG. Tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết là CTCK SSI.

Nova Consumer – một thành viên của Tập đoàn Đầu tư và Phát triển kinh tế NovaGroup, với chiến lược phát triển được định hướng theo mô hình 3F - từ trang trại đến bàn ăn (Feed - Farm - Food). Tính đến cuối tháng 6/2022, Tập đoàn có 12 Công ty con và 2 Công ty liên kết.

Hoạt động kinh doanh hợp nhất bán niên năm 2022 của Nova Consumer ghi nhận doanh thu gần 2.232 tỷ đồng, tăng 18,22% so với 6 tháng đầu năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 184,91 tỷ đồng, tăng 4,12%.

Đến thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của NCG gần 4.847,6 tỷ đồng, tăng 31,13% so với thời điểm cuối năm ngoái. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 80% lên hơn 1.672 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 14,94% lên hơn 843,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả tăng 36% lên hơn 1.936 tỷ đồng, với nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng 87,91%, đạt xấp xỉ 1.702 tỷ đồng, tăng 55% so với cuối năm ngoái; còn nợ dài hạn giảm 27,96% xuống 234,44 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn đạt xấp xỉ 1.143 tỷ đồng, tăng mạnh 78,6% so với cuối năm ngoái; vay dài hạn xấp xỉ 190 tỷ đồng, giảm 36,35%.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm này còn gần 1.152 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn gần 70 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 426,6 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Tin bài liên quan