HOSE tiếp tục đưa cổ phiếu Đầu tư Sao Thái Dương (SJF) vào diện cảnh báo

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) tiếp tục duy trì cảnh báo đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (Mã chứng khoán SJF - sàn HOSE).
HOSE tiếp tục đưa cổ phiếu Đầu tư Sao Thái Dương (SJF) vào diện cảnh báo

Theo HOSE, ngày 30/8/2021, Sở đã nhận được BCTC bán niên đã soát xét của SJF. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2021 trên BCTC hợp nhất của SJF là -7,65 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu SJF và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu SJF sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Trước đó, ngày 20/4/2021, HOSE ban hành quyết định số 227/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu SJF vào diện cảnh báo.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2021, SJF ghi nhận doanh thu tăng 42,7% so với cùng kỳ lên 278,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 7,9 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 27,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là âm 7,65 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 2,8% về chỉ còn 1,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 29% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1,59 tỷ đồng về 3,9 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 88,9%, tương ứng tăng 1,6 tỷ đồng lên 3,4 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 63,6%, tương ứng giảm 16,4 tỷ đồng về 9,4 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 1,66 tỷ đồng về âm 2,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ lợi nhuận bớt lỗ so với cùng kỳ do giảm chi phí tài chính, trong khi lợi nhuận gộp vẫn tiếp tục giảm mạnh.

Được biết, năm 2021, SJF đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 5 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với việc ghi nhận lỗ, công ty đang cách rất xa kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/9, cổ phiếu SJF tăng 170 đồng lên 4.670 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan