HSG ước lãi sau thuế 67,5 tỷ đồng

HSG ước lãi sau thuế 67,5 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG – HOSE) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 11/2013 và lũy kế 2 tháng đầu niên độ tài chính 2013 – 2014.

Theo đó, trong tháng 10 niên độ tài chính 2013 – 2014 (từ 1/10/2013 đến 31/10/2013), HSG đạt sản lượng tiêu thụ 53.317 tấn (trong đó xuất khẩu đạt 24.857 tấn), doanh thu thuần 1.028,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 32,5 tỷ đồng.

 

Bước sáng tháng 11, tình hình kinh doanh của HSG tốt hơn tháng 10 khi mà các chỉ tiêu đều tăng. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ đạt 61.077 tấn (trong đó xuất khẩu là 28.256 tấn), doanh thu thuần 1.137,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35 tỷ đồng.

 

Lũy kế 2 tháng đầu niên độ, HSG đạt 114.394 tấn sản lượng tiêu thụ (trong đó xuất khẩu là 53.113 tấn), 2.166,1 tỷ đồng doanh thu thuần và 67,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế .

 

So với cùng kỳ năm 2012, doanh thu thuần kỳ này tăng khá mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm nhẹ. 2 tháng đầu niên độ tài chính 2012 – 2013, HSG đạt 1.663,6 tỷ đồng doanh thu thuần và 71,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

 

HSG ước lãi sau thuế 67,5 tỷ đồng ảnh 1Ước KQKD hợp nhất lũy kế 2 tháng đầu niên độ tài chính 2013 – 2014 của HSG

>> HSG tính mở rộng đầu tư ra ngoài nước