Hưng Yên sẽ thanh tra toàn diện dự án nhà ở công nhân của Công ty Thép Thành Long

Hưng Yên sẽ thanh tra toàn diện dự án nhà ở công nhân của Công ty Thép Thành Long

(ĐTCK) Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện Dự án Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân thuê của Công ty TNHH Thép Thành Long trên địa bàn xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm.

Theo đó, Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra toàn diện dự án kể từ khi được chấp thuận đầu tư đến thời điểm thanh tra. Thời gian thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, UBND tỉnh Hưng Yên sẽ xem xét việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án này của UBND tỉnh Hưng Yên được ban hành sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên tại báo cáo ngày 21/9/2018 về việc triển khai thực hiện Dự án Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân thuê của Công ty TNHH Thép Thành Long.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan