Khách sạn Đông Á (DAH): Năm 2021, sau kiểm toán lợi nhuận giảm 5,38 tỷ đồng

Khách sạn Đông Á (DAH): Năm 2021, sau kiểm toán lợi nhuận giảm 5,38 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á  (mã DAH – sàn HOSE) công bố biến động lợi nhuận sau kiểm toán năm 2021 đối với báo cáo tài chính riêng.

Theo đó, sau kiểm toán, năm 2021 công ty ghi nhận doanh thu tăng 0,5%, tương ứng tăng thêm 0,24 tỷ đồng so với báo cáo tự lập lên 46,65 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 12,6%, tương ứng giảm 5,38 tỷ đồng so với báo cáo tự lập về 37,32 tỷ đồng.

Công ty cho rằng chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của công ty sau kiểm toán tăng thêm 5,6 tỷ đồng lên 9,33 tỷ đồng do ghi nhận bổ sung thuế TNDN 2,72 tỷ đồng và điều chỉnh bút toán truy thu thuế 2,85 tỷ đồng.

Thêm nữa, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 0,24 tỷ đồng do điều chỉnh tăng chi phí phân bổ công cụ dụng cụ 66,2 triệu đồng và giảm chi phí dự phòng của công ty con là 306,6 triệu đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, DAH ghi nhận doanh thu giảm 60,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 3,21 tỷ đồng về 2,11 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 18,61 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 5,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 6,07 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 2,91 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính ghi nhận 33,09 tỷ đồng so với cùng kỳ 0,1 triệu đồng; chi phí tài chính tăng thêm 3,51 tỷ đồng lên 4,73 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù kinh doanh dưới giá vốn nhưng công ty vẫn có lãi trong quý đầu năm chủ yếu do ghi nhận doanh thu tài chính đột biến. Công ty thuyết minh lãi đột biến hoạt động tài chính chủ yếu do lãi trái phiếu 33,09 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/6, cổ phiếu DAH giảm 330 đồng về 8.800 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan