Khối ngoại bán ròng 470 tỷ đồng trong tuần lao dốc mạnh

Khối ngoại bán ròng 470 tỷ đồng trong tuần lao dốc mạnh

(ĐTCK) Bên cạnh áp lực bán trong nước khá mạnh, nhà đầu tư nước ngoài cũng là một trong những nhân tố góp phần khiến thị trường có tuần lao dốc mạnh khi chỉ số VN-Index để mất hơn 32 điểm. Với danh mục bán ra chủ yếu là bluechip cùng giao dịch thỏa thuận đột biến cổ phiếu KDH, khối ngoại đã bán ròng gần 470 tỷ đồng trong tuần qua.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 8,97 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 487,83 tỷ đồng, giảm 63,2% về lượng và giảm 52,15% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào hơn 105,64 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 3.836,72 đồng (giảm 1,47% về lượng và giảm 11,58% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 114,62 triệu đơn vị, giá trị 4.324,55 tỷ đồng (giảm 12,91% về lượng và giảm 19,3% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 18-22/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/11

9.601.490

10.541.910

-940.420

315.240

421.100

-105.860

19/11

29.867.160

28.859.130

1.008.030

773.770

800.790

-27.020

20/11

14.749.440

13.610.680

1.138.760

618.780

632.600

-13.820

21/11

22.849.160

34.970.410

-12.121.250

775.750

1.105.690

-329.940

22/11

28.575.580

26.633.440

1.942.140

1.353.180

1.364.370

-11.190

Tổng

105.642.830

114.615.570

-8.972.740

3.836.720

4.324.550

-487.830

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng hơn 1,6 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 26,49 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 4,79 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 38,74 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 1,76 triệu đơn vị, giá trị 17,86 tỷ đồng (tgiảm 73% về lượng và giảm 69,44% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,37 triệu đơn vị, giá trị 44,35 tỷ đồng (tăng 93,08% về lượng và tăng 125,13% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 18-22/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/11

315.700

319.830

-4.130

2.600

3.040

-440

19/11

312.500

374.680

-62.180

5.750

8.200

-2.450

20/11

688.000

895.900

-207.900

4.890

8.610

-3.720

21/11

145.670

1.154.490

-1.008.820

1.840

13.780

-11.940

22/11

301.630

623.790

-322.160

2.780

10.720

-7.940

Tổng

1.763.500

3.368.690

-1.605.190

17.860

44.350

-26.490

Trong khi đó, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2 phiên và 3 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,83 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 44,63 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 304.660 đơn vị, tổng giá trị bán ròng nhẹ 2,27 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,52 triệu đơn vị, giá trị 147,99 tỷ đồng (giảm 31% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,68 triệu đơn vị, giá trị 103,36 tỷ đồng (giảm 60,84% về lượng và giảm 31,45% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 18-22/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/11

875.840

746.400

129.440

59.440

40.250

19.190

19/11

2.544.200

597.200

1.947.000

39.420

10.030

29.390

20/11

374.430

625.230

-250.800

19.850

18.920

930

21/11

366.810

353.900

12.910

13.420

16.020

-2.600

22/11

354.790

360.320

-5.530

15.860

18.140

-2.280

Tổng

4.516.070

2.683.050

1.833.020

147.990

103.360

44.630

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng hơn 8,74 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 469,69 tỷ đồng, giảm 56% về lượng và 52,22% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 983 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng mạnh nhất VRE với khối lượng hơn 8 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 280,97 tỷ đồng. Như vây, trong gần 1 tháng qua (kể từ 28/10 đến nay), cổ phiếu VRE đã được khối ngoại mua ròng tới hơn 925 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng tiếp theo đó khá hạn chế như HDG với 39,3 tỷ đồng, HDB với 38,1 tỷ đồng, E1VFVN30 với 34,3 tỷ đồng, CTG với 33,4 tỷ đồng, ROS với 32,1 tỷ đồng…

Trái lại, với việc bán thỏa thuận khủng KDH trong phiên 21/11 đã khiến cổ phiếu này dẫn đầu trong danh mục bị bán ròng mạnh tuần qua, với khối lượng gần 9,14 tỷ đồng, tương đương giá trị bán ròng đạt 237,5 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu lớn VIC bị bán ròng 204,7 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 1,75 triệu đơn vị.

Tiếp đó, VCB bị bán ròng 85,1 tỷ đồng, VJC với 76,3 tỷ đồng, HPG với 70 tỷ đồng, VHM với 55,2 tỷ đồng…

Đáng chú ý, sau 3 tuần liên tiếp bị bán ròng mạnh tới gần 950 tỷ đồng, cổ phiếu VNM đã được khối ngoại giảm mạnh xả bán, với khối lượng bán ròng chỉ 303.550 đơn vị, giá trị đạt 36,1 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, cổ phiếu SHB dẫn đầu trong danh mục được mua ròng mạnh với khối lượng đạt 521.400 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 3,4 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, TNG được mua ròng 69.122 cổ phiếu, giá trị tương ứng 1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, PVS bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất với 610.400 cổ phiếu, giá trị bán ròng tương ứng đạt 11,2 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, VCS bị bán ròng 5,4 tỷ đồng, CEO bị bán ròng 3,8 tỷ đồng, NDN với 3,4 tỷ đồng, MBG với 3,3 tỷ đồng…

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất mã VTP với giá trị đạt 21,6 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 164.240 đơn vị. Còn BSR được mua ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 1,13 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 11,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, VEA bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 492.100 cổ phiếu, giá trị 24,6 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,240.71

-0.93 (-0.07%)

 
VNIndex 1,240.71 -0.93 -0.07%
HNX 307.02 -1.01 -0.33%
UPCOM 94.58 -0.16 -0.16%
21/05/2022
22/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
10/05/2023