Khối ngoại giải ngân mạnh mẽ, mua ròng gần 2.200 tỷ đồng trong tuần qua từ 13-17/3

Khối ngoại giải ngân mạnh mẽ, mua ròng gần 2.200 tỷ đồng trong tuần qua từ 13-17/3

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong khi tâm lý nhà đầu tư trong nước không mấy tích cực khiến thị trường quay đầu điều chỉnh, thì khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh giải ngân với giá trị mua ròng gấp đôi tuần trước, đạt gần 2.200 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp. Tổng cộng cả tuần, khối ngoại đã mua ròng 134,7 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 2.163,57 tỷ đồng, tăng mạnh đạt 211,25% về lượng và 136,49% về giá trị so với tuần trước đó (từ 6-10/3).

Trong đó, khối này đã mua vào 431,12 triệu đơn vị, giá trị mua vào là 9.676,92 tỷ đồng (tăng 97,52% về lượng và 80,14% về giá trị so với tuần trước); đồng thời bán ra 296,42 triệu đơn vị, giá trị 7.513,35 tỷ đồng (tăng 69,39% về lượng và 68,57% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 13-17/3:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/3

68.895.210

35.306.230

33.588.980

1.754.190

909.940

844.250

14/3

51.696.440

37.750.560

13.945.880

1.324.450

939.080

385.370

15/3

48.431.240

31.730.680

16.700.560

1.178.070

958.130

219.940

16/3

67.083.970

59.863.730

7.220.240

1.683.350

1.593.990

89.360

17/3

195.009.070

131.765.040

63.244.030

3.736.860

3.112.210

624.650

Tổng

431.115.930

296.416.240

134.699.690

9.676.920

7.513.350

2.163.570

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4 phiên và bán ròng duy nhất 1 phiên vào ngày 16/3. Tổng cộng, khối này đã mua ròng 7,65 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 166,73 tỷ đồng, tăng 167,87% về lượng và 75,58% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 9,82 triệu đơn vị, giá trị 199,83 tỷ đồng (giảm 76% về lượng và 38,78% về giá trị so với tuần trước), ngược lại bán ra 2,17 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 166,73 tỷ đồng (giảm 94,3% về lượng và 85,7% về giá trị so với tuần trước. Nguyên nhân giảm mạnh giao dịch mua và bán so với tuần trước là do trong tuần trước có giao dịch thỏa thuận khủng cổ phiếu IVS.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 13-17/3:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/3

1.372.810

1.044.500

328.310

34.780

13.470

21.310

14/3

687.300

314.640

372.660

18.730

5.240

13.490

15/3

1.307.690

147.800

1.159.890

31.010

1.900

29.110

16/3

215.900

513.900

-298.000

6.620

8.730

-2.110

17/3

6.238.600

150.260

6.088.340

108.690

3.760

104.930

Tổng

9.822.300

2.171.100

7.651.200

199.830

33.100

166.730

Ngược lại, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 4 phiên và chỉ mua ròng 1 phiên vào ngày 14/3. Tổng cộng, khối ngoại đã quay ra bán ròng 873.420 đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 15,98 tỷ đồng, tăng 151,35% về lượng và 16,9% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào 1,8 triệu đơn vị, giá trị 54,15 tỷ đồng (tăng 17,3% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với tuần trước); đồng thời bán ra 2,68 triệu đơn vị, giá trị 70,13 tỷ đồng (tăng 42% về lượng và 3,8% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 13-17/3:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/3

124.100

333.100

-209.000

3.420

10.560

-7.140

14/3

721.310

144.390

576.920

14.980

3.140

11.840

15/3

342.200

377.700

-35.500

22.090

22.150

-60

16/3

245.310

1.397.700

-1.152.390

5.840

25.400

-19.560

17/3

368.750

422.200

-53.450

7.820

8.880

-1.060

Tổng

1.801.670

2.675.090

-873.420

54.150

70.130

-15.980

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng gần 134,82 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 2.177,74 tỷ đồng, tăng 194,43% về lượng và tăng 118,61% về giá trị so với tuần trước đó từ 6-10/3 (mua ròng 996,17 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất cổ phiếu thép HSG với giá trị đạt 384,95 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 20,39 triệu đơn vị. Như vậy, chỉ tính trong 2 tuần qua, cổ phiếu HSG đã được mua ròng tới hơn 31 triệu đơn vị, với tổng giá trị gần 562 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cổ phiếu POW dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng đạt 22,37 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 295,82 tỷ đồng. Tiếp theo là SHB được mua ròng 21,31 triệu đơn vị, giá trị 217,92 tỷ đồng.

Ngoài ra, cặp đôi chứng khoán cũng được mua ròng mạnh là VND đạt khối lượng mua ròng 14,14 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 209,6 tỷ đồng và SSI được mua ròng 13,8 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 273,19 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu STB bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 15,36 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 370,03 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu HPG bị bán ròng 8,6 triệu đơn vị, giá trị 170,91 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh cổ phiếu IDC với giá trị đạt 65,49 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng 1,69 triệu đơn vị. Tiếp theo là PVS được mua ròng 44,93 tỷ đồng (1,74 triệu đơn vị), HUT được mua ròng 22,38 tỷ đồng (1,43 triệu đơn vị).

Trong khi SHS dẫn đầu về khối lượng mua ròng, đạt xấp xỉ 2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị đạt 17,84 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu BVS với khối lượng 149.600 đơn vị, giá trị bán ròng 2,53 tỷ đồng.

Tin bài liên quan