Khối ngoại mua ròng 350 tỷ đồng trong tuần sát Tết Canh Tý

Khối ngoại mua ròng 350 tỷ đồng trong tuần sát Tết Canh Tý

(ĐTCK) Khối ngoại vẫn là nhân tố hỗ trợ tích cực tới tâm lý thị trường khi tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng hàng trăm tỷ đồng trong tuần sát Tết Canh Tý. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là tâm điểm mua vào, đặc biệt CTG được mua ròng tới hơn 310 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 1 phiên bán ròng duy nhất vào giữa tuần (ngày 15/1) và 4 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng hơn 8,49 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 379,12 tỷ đồng, giảm 38,74% về lượng và 63,16% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 79,33 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.564,79 đồng (giảm 40,4% về lượng và 41% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 70,84 triệu đơn vị, giá trị 2.185,67 đồng (giảm 40,59% về lượng và 34,17% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 13-17/1

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/1

15.031.820

12.223.170

2.808.650

545.180

474.350

70.830

14/1

25.492.250

13.966.390

11.525.860

749.800

505.020

244.780

15/1

11.409.610

12.547.830

-1.138.220

401.730

436.980

-35.250

16/1

14.406.270

16.685.080

-2.278.810

469.420

423.160

46.260

17/1

12.988.540

15.412.770

-2.424.230

398.660

346.160

52.500

Tổng

79.328.490

70.835.240

8.493.250

2.564.790

2.185.670

379.120

Trái lại, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 14/1. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,06 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 9,22 tỷ đồng, tăng gần 32% về lượng và 42% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 872.560 đơn vị, giá trị 9,59 tỷ đồng (giảm 56,95% về lượng và 55,23% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,93 triệu đơn vị, giá trị 18,81 tỷ đồng (giảm 31,77% về lượng và 49,63% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 13-17/1

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/1

99.640

300.850

-201.210

960

4.090

-3.130

14/1

346.100

356.100

-10.000

3.230

2.360

870

15/1

102.800

179.740

-76.940

1.130

1.590

-460

16/1

194.810

825.450

-630.640

2.460

7.580

-5.120

17/1

129.210

267.090

-137.880

1.810

3.190

-1.380

Tổng

872.560

1.929.230

-1.056.670

9.590

18.810

-9.220

Còn trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2 phiên và bán ròng 3 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 864.280 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 20,58 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần trước chỉ bán ròng 104.670 đơn vị, giá trị bán ròng 2,16 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,65 triệu đơn vị, giá trị 142,08 tỷ đồng (tăng 14,17% về lượng và 178,81% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,52 triệu đơn vị, giá trị 162,66 tỷ đồng (tăng 36,72% về lượng và 206,21% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 13-17/1

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/1

251.720

961.650

-709.930

17.690

20.730

-3.040

14/1

481.050

961.910

-480.860

24.700

29.080

-4.380

15/1

1.264.470

1.079.330

185.140

70.270

62.020

8.250

16/1

397.840

699.420

-301.580

17.630

17.550

80

17/1

1.256.160

813.210

442.950

11.790

33.280

-21.490

Tổng

3.651.240

4.515.520

-864.280

142.080

162.660

-20.580

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 6,57 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 349,32 tỷ đồng, giảm 50,45% về lượng và 65,45% về giá trị so với tuần trước đó (mua ròng 1.010,92 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, với sự đóng góp lớn từ giao dịch thỏa thuận trong phiên 14/1, cổ phiếu CTG được nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh nhất tuần qua, với khối lượng mua ròng đạt 14,44 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 312,4 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 được mua ròng 5,34 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 78,8 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là các mã bluechip như VNM được mua ròng 70,1 tỷ đồng, HPG với 62,9 tỷ đồng, VHM với 42,9 tỷ đồng, HDB với 35,1 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu PDR bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 112,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 4,3 triệu đơn vị. Còn NKG dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt hơn 9 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 93,9 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại vẫn giao dịch khá nhỏ giọt. Trong đó, cổ phiếu SHB dẫn đầu danh mục được khối ngoại mua ròng mạnh với khối lượng 188.400 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 1,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu PLC bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 544.196 đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 5,7 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, VCG bị bán ròng 1,3 tỷ đồng (53.000 cổ phiếu).

Trên UPCoM, cổ phiếu VTP được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, đạt 9,1 tỷ đồng, tương đương khối lượng 79.266 đơn vị và VEA bị bán ròng mạnh nhất, đạt 24,7 tỷ đồng (542.000 cổ phiếu).

Tin bài liên quan

VNIndex

1,241.64

0.88 (0.07%)

 
VNIndex 1,241.64 0.88 0.07%
HNX 308.02 -1.82 -0.59%
UPCOM 94.73 -1.16 -1.22%
20/05/2022
21/05/2022
22/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
10/05/2023