Khối ngoại ồ ạt rút khỏi sàn HNX, bán ròng hơn 400 tỷ đồng trong tuần qua

Khối ngoại ồ ạt rút khỏi sàn HNX, bán ròng hơn 400 tỷ đồng trong tuần qua

(ĐTCK) Trong khi giao dịch của nhà đầu tư ngoại trên sàn HOSE khá cầm chừng thì trên sàn HNX, khối này đã ồ ạt bán ra và tiếp tục có tuần bán ròng vài trăm tỷ đồng, tăng mạnh cả về khối lượng và giá trị so với tuần đầu tiên của tháng 10. 

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên bán ròng vào đầu tuần và 2 phiên mua ròng vào cuối tuần. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 7,1 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 67,67 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,37% về lượng nhưng giảm tới 66% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào 29,17 triệu đơn vị, giá trị 1.242,11 tỷ đồng (giảm 4,08% về lượng nhưng tăng nhẹ 1,13% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 36,28 triệu đơn vị, giá trị 1.309,78 tỷ đồng (giảm nhẹ 3,06% về lượng và 8,26% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 9-13/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/10

3.411.190

4.296.070

-884.880

104.800

152.770

-47.970

10/10

4.476.270

7.178.030

-2.701.760

192.880

257.930

-65.050

11/10

8.463.880

10.176.250

-1.712.370

338.720

344.720

-6.000

12/10

7.820.960

7.961.660

-140.700

341.410

295.140

46.270

13/10

4.998.840

6.663.120

-1.664.280

264.300

259.220

5.080

Tổng

29.171.140

36.275.130

-7.103.990

1.242.110

1.309.780

-67.670

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 10,5 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 483,58 tỷ đồng, tăng gấp 2,56 lần về lượng và hơn 6,5 lần về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào với khối lượng 11,66 triệu đơn vị, giá trị 712,89 tỷ đồng (tăng gấp gần 4,5 lần về lượng và 23,1 lần về giá trị so với tuần trước) và bán ra 22,17 triệu đơn vị, giá trị 1.196,47 tỷ đồng (tăng gấp 3,4 lần về lượng và tăng gấp gần 11,8 lần về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 9-13/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/10

521.659

6.139.607

-5.617.948

8.650

406.210

-397.560

10/10

159.800

1.495.436

-1.335.636

4.600

22.910

-18.310

11/10

613.700

1.714.150

-1.100.450

9.460

32.740

-23.280

12/10

9.991.971

11.341.901

-1.349.930

684.700

711.370

-26.670

13/10

377.700

1.474.315

-1.096.615

5.480

23.240

-17.760

Tổng

11.664.830

22.165.409

-10.500.579

712.890

1.196.470

-483.580

Trái lại, trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 2,15 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 139,43 tỷ đồng, giảm 16,82% về lượng nhưng tăng mạnh hơn 70% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,85 triệu đơn vị, giá trị 173,42 tỷ đồng (giảm 9,24% về lượng nhưng tăng 58,78% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 699.952 đơn vị, giá trị 33,99 tỷ đồng (tăng 25,98% về lượng và 24,87% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 9-13/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/10

75.315

28.900

46.415

3.570

1.150

2.420

10/10

478.300

44.302

433.998

22.750

1.370

21.380

11/10

859.000

537.300

321.700

56.410

27.050

29.360

12/10

1.000.970

29.350

971.620

74.420

1.590

72.830

13/10

433.300

60.100

373.200

16.270

2.830

13.440

Tổng

2.846.885

699.952

2.146.933

173.420

33.990

139.430

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 15,46 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 411,82 tỷ đồng, tăng mạnh 109,77% về lượng và 126,62% về giá trị so với tuần trước (bán ròng 181,72 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, HPG là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng 2,43 triệu đơn vị, trương ứng tổng giá trị 96,31 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua ròng mạnh tiếp đó như PVD (1,27 triệu đơn vị, giá trị 18 tỷ đồng); VCI (1,12 triệu đơn vị, giá trị 68,82 tỷ đồng); VIC (1,02 triệu đơn vị, giá trị 55,24 tỷ đồng), NT2 (962.750 đơn vị, giá trị 26,62).

Ở chiều ngược lại, KBC cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 4,92 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 66,06 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là các mã trong nhóm tài chính gồm VCB với khối lượng bán ròng 1,2 triệu đơn vị, giá trị 42,28 tỷ đồng; STB bị bán ròng 2,78 triệu đơn vị, giá trị 32,6 tỷ đồng; SSI bị bán ròng 1,3 triệu đơn vị, giá trị 31,8 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại liên tục rút khỏi NTP và phiên bán ròng đột biến vào ngày đầu tuần 9/10, đã đưa cổ phiếu này trở thành cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất tuần qua. Cụ thể, NTP bị bán ròng 5,32 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng lên tới 393,17 tỷ đồng.

Trong khi đó, PVS lùi về vị trí thứ 2 khi bị bán ròng 3,79 triệu đơn vị, giá trị 59,94 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, VGC bị bán ròng 1,46 triệu đơn vị, giá trị 34,44 tỷ đồng.

Trái lại, HUT là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 702.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng 8,36 tỷ đồng.

Tiếp đó, KSK được mua ròng 89.800 đơn vị, giá trị 0,14 tỷ đồng; SJC được mua ròng 69.100 đơn vị, giá trị 0,93 tỷ đồng, KVC được mua ròng 33.700 đơn vị, giá trị 0,11 tỷ đồng…

Tin bài liên quan