Khối ngoại tăng lượng giao dịch nhóm cổ phiếu dầu khí trong phiên 1/12

(ĐTCK) Nhà đầu tư vẫn duy trì trạng thái mua ròng nhẹ trong phiên cuối tuần ngày 1/12 với tổng giá trị chưa tới 60 tỷ đồng. Trong đó, khối này tập trung giao dịch mạnh các cổ phiếu trong nhóm dầu khí và chứng khoán như PLX, GAS, PVS, SSI, VIG.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 10,07 triệu đơn vị, giá trị 535,58 tỷ đồng, giảm 37,27% về lượng và 47,75% về giá trị so với phiên 30/11.

Trái lại, khối này bán ra 10,72 triệu đơn vị, với tổng giá trị giá trị 444,47 tỷ đồng, giảm 21,58% về lượng và 55,78% về giá trị so với phiên trước.

Qua đó, khối ngoại đã bán ròng 645.090 đơn vị, trong khi phiên trước mua ròng 2,39 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 91,11 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 358,5% so với phiên trước (chỉ mua ròng 19,87 tỷ đồng).

Hôm nay, cổ phiếu VNM được khối ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 99,57 tỷ đồng, tương đương khối lượng 513.470 đơn vị.

Đứng ở vị trí thứ 2 là SSI được mua ròng 19,38 tỷ đồng, tương đương khối lượng 707.820 đơn vị, đây cũng là mã dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng.

Tiếp đó, HPG được mua ròng 431.220 đơn vị, giá trị 17,89 tỷ đồng; CII được mua ròng 484.010 đơn vị, giá trị 16,5 tỷ đồng; VJC được mua ròng 108.150 đơn vị, giá trị 14,57 tỷ đồng; PLX được mua ròng 197.660 đơn vị, giá trị 12,79 tỷ đồng; HT1 được mua ròng 606.740 đơn vị, giá trị hơn 10 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu GAS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 238.620  đơn vị, giá trị 19,35 tỷ đồng.

Tiếp đó, PAC được mua ròng 169.470 đơn vị, giá trị 8,78 tỷ đồng và VCB được mua ròng 163.860 đơn vị, giá trị 7,91 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 712.611 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 13,21 tỷ đồng, giảm mạnh 71,83% về lượng và 77,5% về giá trị so với phiên trước.

Trong khi đó, khối này bán ra 6,91 triệu đơn vị, giá trị 66,47 tỷ đồng, tăng mạnh 148,81% về lượng nhưng giảm nhẹ 7,95% về giá trị so với phiên trước.

Qua đó, khối này đã bán ròng 6,2 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 53,26 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước chỉ bán ròng 248.137 đơn vị, tổng giá trị bán ròng 13,49 tỷ đồng.

Trong đó, cổ phiếu HUT được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 199.920 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2,39 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, CIA được mua ròng 23.600 đơn vị, giá trị 1,62 tỷ đồng và DGC được mua ròng 33.700 đơn vị, giá trị 1,12 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 31,82 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,68 triệu đơn vị.

Còn xét về khối lươngh, VIG là mã dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với 4,04 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 11,73 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp đó gồm VGC (254.400 đơn vị, giá trị 6,93 tỷ đồng), TNG (220.072 đơn vị, giá trị gần 3 tỷ đồng), BVS (95.740 đơn vị, giá trị 1,83 tỷ đồng), HDA (150.000 đơn vị, giá trị 1,42 tỷ đồng), VCG (44.800 đơn vị, giá trị 1,24 tỷ đồng)...

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 1,07 triệu đơn vị, giá trị 58,07 tỷ đồng, tăng 40,53% về lượng và 26,79% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, khối ngoại bán ra với khối lượng 551.345 đơn vị, giảm nhẹ 6,46% so với phiên trước, với tổng giá trị bán ra xấp xỉ phiên trước đạt 38,3 tỷ đồng.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 523.388 đơn vị với tổng giá trị đạt 19,77 tỷ đồng, tăng mạnh 198,45% về lượng và hơn 165% về giá trị so với phiên trước đó.

Cổ phiếu KDF được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 246.500 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 14,43 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, GEX được mua ròng 202.000 đơn vị, giá trị 5,06 tỷ đồng và HVN được mua ròng 77.720 đơn vị, giá trị 2,91 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng 10 mã, trong đó ACV tiếp tục dẫn đầu với 46.700 đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 4,05 tỷ đồng. Tiếp đó, QNS bị bán ròng 25.537 đơn vị, giá trị 1,5 tỷ đồng.

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 1/12, khối ngoại đã bán ròng 6,33 triệu đơn vị, trong khi phiên hôm qua mua ròng 2,32 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 57,62 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với phiên trước (chỉ mua ròng 13,84 tỷ đồng).

Tin bài liên quan