Không chỉ thông qua Dũng Tâm, Chủ tịch F.I.T tự sở hữu cổ phiếu FIT

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T là ông Nguyễn Văn Sang (mã FIT, sàn HoSE) vừa sở hữu thêm 3 triệu cổ phiếu FIT.
F.I.T hiện đầu tư vào nhiều ngành nghề khác nhau như dược phẩm, tài chính, tiêu dùng, nông nghiệp...

F.I.T hiện đầu tư vào nhiều ngành nghề khác nhau như dược phẩm, tài chính, tiêu dùng, nông nghiệp...

Trước đó, ông Sang không nắm giữa cổ phiếu F.I.T nào, sau khi mua vào, tỷ lệ sở hữu của ông Sang theo đó đã tăng từ 0% lên 1,21%.

Tuy trước đó chưa nắm giữ cổ phần và sau khi mua thêm cũng chỉ trực tiếp nắm giữ tỷ lệ cổ phiếu rất nhỏ, nhưng ông Sang là đại diện cho cổ đông lớn nhất và cũng là tổ chức có liên quan đến ông Sang, đó là Công ty cổ phần Đầu tư Dũng Tâm.

Hiện tại, Dũng Tâm nắm giữ gần 130 triệu cổ phiếu FIT, tương ứng với 51% cổ phần đang lưu hành của F.I.T.

Đây cũng là cổ đông lớn duy nhất của F.I.T theo quy định về tỷ lệ cổ đông lớn bởi các cổ đông có tỷ lệ nắm giữ lớn theo theo sau Dũng Tâm đều năm giữ dưới 5% cổ phần phiếu FIT.

Về kinh doanh, lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ quý IV/2019 âm 1,8 tỷ đồng, tăng 2,2 tỷ đồng so với mức âm 4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận quý IV năm nay tăng do lãi tiền tiền gửi và doanh thu tài chính khác tăng 1,7 tỷ đồng so với cùng kỳ; ngoài ra chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm hơn.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của F.I.T trong quý IV/2019 đạt 66,1 tỷ đồng, tăng 72,1 tỷ đồng so với mức âm 6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong số các công ty con, Công ty cổ phần Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC) có lợi nhuận sau thuế quý IV/2019 giảm 5,1 tỷ đồng, riêng công ty mẹ TSC giảm 3 tỷ đồng lợi nhuận so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Dược Cửu Long (DCL) có mức tăng 81 tỷ đồng lợi nhuận so với cùng kỳ, riêng công ty mẹ DCL có lợi nhuận tăng 35,3 tỷ đồng.

Tin bài liên quan