Khớp lệnh là gì? Khớp lệnh được thực hiện như thế nào?

Khớp lệnh là gì? Khớp lệnh được thực hiện như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mỗi sàn giao dịch có thời gian khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ khác nhau, đều được quy định rõ. Thời gian thực hiện lệnh định kỳ và lệnh liên tục ở các sàn HOSE, HNX, UPCoM và thỏa thuận, phái sinh.

Mô tả bảng khớp lệnh trên 3 sàn:

Có 2 phương thức khớp lệnh là: khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục

Có 2 phương thức khớp lệnh là: khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục

Khớp lệnh là gì?

Khớp lệnh trong thị trường giao dịch chứng khoán là việc thực hiện xong thoả thuận giữa bên mua và bên bán trên bảng giao dịch điện tử trực tuyến. Lệnh của các nhà đầu tư được ghép với nhau để giao dịch theo mức giá phù hợp với nguyên tắc ưu tiên khớp lệnh của thị trường.

Khớp lệnh được thực hiện như thế nào?

Khớp lệnh định kỳ:

Khớp lệnh định kỳ là phương thức giao dịch sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở khớp các lệnh mua, lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định, nhằm tìm ra mức giá mà khối lượng giao dịch lớn nhất.

Ví dụ về khớp lệnh định kỳ:

Có sổ lệnh với sự tham gia của các nhà đầu tư: A, B, C, D, E, F, G, H với mức giá và khối lượng được cho như bảng trên. Ta có cột cộng dồn khối lượng nếu khớp lệnh ở mức giá tương ứng. Ta thấy ở giá 101.000đ có khối lượng khớp lệnh cao nhất là 5.000 CP thì giá 101.000đ sẽ được chọn là mức giá khớp lệnh định kỳ.

Khớp lệnh liên tục

Phương thức khớp lệnh liên tục là phương thức khớp lệnh chứng khoán được thực hiện dựa trên cơ sở so khớp các lệnh mua hoặc bán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch chứng khoán. Việc so khớp lệnh sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc ưu tiên về giá: Lệnh nào có giá tốt hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

  • Lệnh mua nào có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
  • Lệnh bán nào có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

Nguyên tắc ưu tiên về thời gian: Nếu các lệnh giao dịch có cùng mức giá thì lệnh giao dịch nào nhập trước vào hệ thống giao dịch sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Nguyên tắc ưu tiên khách hàng: Nếu các lệnh giao dịch có cùng mức giá và có cùng thời gian nhập lệnh thì lệnh của khách hàng sẽ được ưu tiên thực hiện trước lệnh giao dịch của khối tự doanh các công ty chứng khoán.

Nguyên tắc ưu tiên khối lượng: Nếu các lệnh giao dịch đều là của khách hàng hoặc đều là lệnh tự doanh có cùng mức giá và cùng thời gian thì lệnh nào có khối lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Hiểu được thời gian khớp lệnh các nguyên tắc khớp lệnh, nhà đầu tư hoàn toàn có thể thực hiện các chiến lược mua bán phù hợp. Nhà đầu tư có thể mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VCSC với các quyền lợi môi giới quản lý tài khoản riêng, được sử dụng hệ thống nền tảng giao dịch đa dạng: Vweb, Vmobile, Vpro…

Tin bài liên quan