Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Nhiệt điện Phả Lại (PPC)

Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Nhiệt điện Phả Lại (PPC)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty TNHH KPMG vừa đưa ra báo cáo kiểm toán năm 2022 đối với CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC - sàn HoSE) với ý kiến ngoại trừ do chưa ghi nhận giảm 161,99 tỷ đồng doanh thu.

Cụ thể, KPMG cho biết, Nhiệt điện Phả Lại chưa ghi nhận phần doanh thu thoái hoàn điện năng sau thời điểm phát hành báo cáo tài chính năm trước do sai số thiết bị đo đếm diễn ra từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2022 với tổng số tiền 161,99 tỷ đồng trong báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022.

Việc chưa ghi nhận doanh thu điện năng thoái hoàn do sai số thiết bị đo đếm của Nhiệt điện Phả Lại là chưa phù hợp với hướng dẫn tại Mục b, khoản 1, Điều 81, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp mà theo đó trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành báo cáo tài chính doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).

Nếu Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu thoái hoàn điện năng do sai số thiết bị đo đếm theo quy định nêu trên của Thông tư 200 thì doanh thu thuần, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế lần lượt giảm 161,99 tỷ đồng, 32,4 tỷ đồng và 129,6 tỷ đồng cho năm kết thúc ngày 31/12/2022; thuế phải thu Nhà nước và tài sản thuế thu nhập hoãn lại sẽ lần lượt tăng thêm 10,26 tỷ đồng và 16,89 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022 và phải thu ngắn hạn của khách hàng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ lần lượt giảm 161,99 tỷ đồng, 5,2 tỷ đồng và 129,6 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022.

Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, Nhiệt điện Phả Lại cho biết, tháng 4/2022, đơn vị kiểm định các máy biến điện áp (TU) mới phát hiện ra sai số của các máy biến điện áp. Khi xác định số liệu quá khứ thì thấy có điểm sai số từ năm 2018.

Do phần máy biến điện áp 5 năm mới thực hiện kiểm định một lần. Vì vậy, Công ty cho biết đến năm 2022, bên mua và bên bán tạm thời xác định kiểm định và phát hiện sai sót từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2022. Kể từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022, các bên gồm Nhiệt điện Phả Lại, Công ty mua bán điện, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, Công ty Truyền tải điện 1, Tổng Công ty điện lực Miền Bắc đã họp nhiều lần để xây dựng phương pháp tính toán sai số nêu trên.

Nhiệt điện Phả Lại nhấn mạnh, tạm ước tính và ghi nhận giảm 161,99 tỷ đồng tiền doanh thu thoái hoàn vào kỳ kế toán quý IV/2022. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các bên chưa thống nhất được các nội dung liên quan doanh thu thoái hoàn do chưa đầy đủ hồ sơ, phương pháp xác định sản lượng và đơn giá.

Chính vì vậy, Nhiệt điện Phả Lại chưa đủ cơ sở ghi nhận vào Báo cáo tài chính năm 2022. Trong thời gian tới, Nhiệt điện Phả Lại tiếp tục đàm phán với các bên có liên quan về nội dung này, Công ty sẽ ghi nhận doanh thu thoái hoàn này vào kỳ kế toán có sự thống nhất của các bên.

Dòng tiền âm kỷ lục 1.077,6 tỷ đồng trong năm 2022

Xét về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính kiểm toán, trong năm 2022, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu đạt 5.277,79 tỷ đồng, tăng 36,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 497,2 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, Công ty không còn kinh doanh dưới giá vốn, điều này giúp lợi nhuận gộp tăng thêm 618,43 tỷ đồng, lên 384,88 tỷ đồng (cùng kỳ âm 233,55 tỷ đồng). Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm 34,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 157,13 tỷ đồng, về 295,25 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 37,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 32,74 tỷ đồng, lên 119,48 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 5.427,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 277,85 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 558,63 tỷ đồng, Nhiệt điện Phả Lại đã hoàn thành 201,1% kế hoạch năm.

Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Nhiệt điện Phả Lại (PPC) ảnh 1

Doanh thu Nhiệt điện Phả Lại tăng 161,99 tỷ đồng sau kiểm toán năm 2022.

Được biết, trước kiểm toán, Nhiệt điện Phả Lại chỉ ghi nhận doanh thu 5.115,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 372,66 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau kiểm toán, doanh thu tăng 161,99 tỷ đồng, lên 5.277,79 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 124,54 tỷ đồng, lên 497,2 tỷ đồng.

Nhiệt điện Phả Lại cho biết biến động sau kiểm toán do bỏ ghi nhận doanh thu thoái hoàn 161,99 tỷ đồng; tăng chi phí tiền lương 6,32 tỷ đồng; giảm từ tài sản thuế TNDN hoãn lại 15,61 tỷ đồng; giảm do ghi nhận thuế TNDN phải nộp là 15,51 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính của Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận âm 1.077,6 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 530,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 755,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 144,2 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu iBoard SSI, từ thời điểm niêm yết (ngày 26/1/2007) tới nay, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính của Nhiệt điện Phả Lại âm vượt 1.077,6 tỷ đồng. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2017, Công ty ghi nhận âm 384,43 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2018 tới năm 2021, Công ty vừa trải qua 4 năm dòng tiền kinh doanh chính dương liên tục.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/3, cổ phiếu PPC giảm 50 đồng về 15.050 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan