Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Khánh Hòa chấn chỉnh, khắc phục tồn tại về quy hoạch, xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
Kiểm toán Nhà nước đề nghị tỉnh Khánh Hòa chấn chỉnh việc tuân thủ pháp luật, chính sách trong công tác quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng.
Tại huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa đã từng xuất hiện thông tin không chính xác về quy hoạch dẫn đến tình trạng sốt đất ảo, nhiều người ôm nợ... Trong ảnh là một góc khu Nam Vân Phong

Tại huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa đã từng xuất hiện thông tin không chính xác về quy hoạch dẫn đến tình trạng sốt đất ảo, nhiều người ôm nợ... Trong ảnh là một góc khu Nam Vân Phong

Những bất cập…

Thông báo kết quả kiểm toán chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các khu đô thị giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho thấy còn nhiều tồn tại.

Cụ thể, giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Khánh Hòa đã cho thỏa thuận phương án kiến trúc đối với một số quy hoạch chi tiết 1/500 chưa tuân thủ Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã phê duyệt hoặc chưa có trong quy hoạch phân khu, quy hoạch 1/2000.

Sở Xây dựng Khánh Hòa là đơn vị tham mưu UBND tỉnh này phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch xây dựng đối với các khu đất kinh doanh, dịch vụ thành đất ở không hình thành đơn vị ở là chưa đúng quy định của Luật Đất đai.

UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý chủ trương giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

UBND huyện Cam Lâm chưa lập quy chế quản lý quy hoạch đô thị, kiến trúc đô thị của thị trấn Cam Đức, chưa kịp thời rà soát quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện…

Ngoài ra, còn có một số vi phạm cụ thể: Quy hoạch chung đô thị Ninh Hòa được xây dựng trên cơ sở định hướng thị xã Ninh Hòa là đô thị loại IV chưa phù hợp với quy hoạch Khu Kinh tế Vân Phong; điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2030 bổ sung 2 xã Diên Sơn, Diên Điền vào quy hoạch phát triển đô thị và điều chỉnh ranh giới Cụm Công nghiệp Diên Thọ từ 32 ha lên 50 ha chưa phù hợp quy định.

Công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500 chưa tuân thủ quy định về mật độ xây dựng, chiều cao công trình, đất cây xanh, đất công trình công cộng, đất y tế… theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra các bất cập tại tỉnh Khánh Hòa như: Tham mưu thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết được xây dựng; công tác kiểm tra, thanh tra sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân chưa kịp thời; cấp nhiều giấy phép xây dựng mà chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường, không tuân thủ diện tích xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt, cấp phép cho các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng; công tác quản lý sau cấp phép chưa được thực hiện nghiêm túc, kịp thời…

Khẩn trương lập quy hoạch tỉnh đến năm 2030

Để khắc phục các tồn tại, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương lập, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, phù hợp định hướng cho phân loại phát triển đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030.

Tỉnh Khánh Hòa khẩn trương chỉ đạo các đơn vị lập quy hoạch phân khu, rà soát đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu.

Bên cạnh đó, Đơn vị này cũng đề nghị tỉnh Khánh Hòa làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị liên quan trong việc cho phép hộ dân phân lô, tách thửa, mở đường giao thông không đúng quy hoạch; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện; phân lô, tách thửa, đầu tư cơ sở hạ tầng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định.

Cụ thể là các đơn vị liên quan như: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND TP. Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm…

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phải kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc được giao quản lý khu đất 310 Nguyễn Tri Phương (TP. Nha Trang).

Việc cấp giấy phép xây dựng không đúng quy định về mật độ xây dựng và kiểm tra không xác định được hành vi vi phạm của chủ đầu tư dự án Khu du lịch Năm Sao Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh). Trách nhiệm này thuộc về Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong, Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tham mưu giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án không thông qua đấu giá…

Tin bài liên quan