Kiên Giang tuyên truyền Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI cho cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
Kiên Giang đã tổ chức tuyên truyền Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh (PAPI) cho doanh nghiệp, nhân dân tại 5 địa phương trong tỉnh.
Bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang phát biểu tại Hội nghị tuyên truyền chỉ số PCI và PAPI cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tổ chức tại TP. Hà Tiên

Bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang phát biểu tại Hội nghị tuyên truyền chỉ số PCI và PAPI cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tổ chức tại TP. Hà Tiên

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên giang, vừa qua Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang đã chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp Kiên Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh (PAPI) cho cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân lần lượt tại các thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc và các huyện Châu Thành và Kiên Lương.

Mục đích tổ chức các Hội nghị này nhằm tuyên truyền cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của chỉ số PCI, PAPI. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở về vai trò quan trọng chỉ số PCI, PAPI, từ đó nhận thức được trách nhiệm và nhiệm vụ, thực hiện các giải pháp góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước.

Tại các Hội nghị, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang đã tập trung tuyên truyền 10 chỉ số thành phần PCI của tỉnh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc khắc phục và cải thiện 08 chỉ số thành phần PCI của năm 2020 giảm điểm, giảm thứ hạng so với năm 2019, như: Tiếp cận đất đai và tính ổn định sử dụng đất; Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Chi phí thời gian thực hiện các quy định; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Tính năng động và tiên phong của chính quyền; Đào tạo lao động; Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Phấn đấu năm 2021, chỉ số PCI của tỉnh Kiên Giang phải tăng điểm, tăng hạng để trở lại thứ hạng khá của cả nước.

Về chỉ số PAPI của tỉnh, đặc biệt nhấn mạnh tuyên truyền khắc phục và cải thiện 07 chỉ số thành phần của năm 2020 giảm điểm, giảm thứ hạng so với năm 2019 gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử. Phấn đấu 2021, cải thiện các chỉ số PAPI đang ở nhóm thấp lên trung bình thấp; nhóm điểm trung bình thấp lên nhóm trung bình cao và nhóm đạt điểm trung bình cao lên nhóm cao nhất của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang chia sẻ, để tăng cường sự kết nối giữa doanh nghiệp với hệ thống cơ quan nhà nước các cấp, việc tuyên truyền về chỉ số PCI, PAPI là sức cần thiết và quan trọng, điều này tác động trực tiếp tới cảm nhận của doanh nghiệp, nhân dân đối với chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước.

Theo bảng xếp hạng Chỉ số PCI năm 2020, tỉnh Kiên Giang đứng thứ 62/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đối với Chỉ số PAPI năm 2020, Kiên Giang xếp thứ 56/63 tỉnh, thành trong cả nước, giảm 12 hạng so với năm 2019.

Tin bài liên quan