Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ 435.000 cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo tại CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán TDC - sàn HOSE) đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu để giảm sở hữu.
Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ 435.000 cổ phiếu

Theo đó, bà Lê Thị Diệu Thanh, thành viên Ban kiểm soát Công ty đăng ký bán toàn bộ 435.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,44% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/12/2021 đến 28/1/2022.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, TDC ghi nhận doanh thu đạt 223,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 0,56 tỷ đồng, lần lượt giảm 37,5% và 99% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 39,7% về còn 26,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 58,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 82,92 tỷ đồng về 58,82 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 28,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 9,63 tỷ đồng về 24,03 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 13,7%, tương ứng giảm 4,02 tỷ đồng về 25,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho rằng, lợi nhuận quý III/2021 giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch nên doanh thu trong kỳ của bán thành phẩm bê tông và bất động sản giảm nhiều so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 825,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 37,36 tỷ đồng, lần lượt giảm 13,5% và 52,2% so với cùng kỳ.

Năm 2021, TDC dự kiến kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu là 1.695,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 172,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,5% và 15,7% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành được 46,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/12, cổ phiếu TDC tăng 750 đồng lên 29.400 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan