Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Quý III/2021, lợi nhuận giảm 99% về còn 0,56 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán TDC - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý III/2021.
Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Quý III/2021, lợi nhuận giảm 99% về còn 0,56 tỷ đồng

Theo đó, trong quý III/2021, TDC ghi nhận doanh thu đạt 223,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 0,56 tỷ đồng, lần lượt giảm 37,5% và 99% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 39,7% về còn 26,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 58,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 82,92 tỷ đồng về 58,82 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 28,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 9,63 tỷ đồng về 24,03 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 13,7%, tương ứng giảm 4,02 tỷ đồng về 25,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho rằng, lợi nhuận quý III/2021 giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch nên doanh thu trong kỳ của bán thành phẩm bê tông và bất động sản giảm nhiều so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 825,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 37,36 tỷ đồng, lần lượt giảm 13,5% và 52,2% so với cùng kỳ.

Năm 2021, TDC dự kiến kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu là 1.695,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 172,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,5% và 15,7% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành được 46,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, hoạt động kinh doanh chính trong 9 tháng đầu năm âm 46,9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 367,3 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản giảm 8,1% so với đầu năm về 5.215 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 2.347,4 tỷ đồng, chiếm 45% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.028,3 tỷ đồng, chiếm 38,9% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/10, cổ phiếu TDC tăng 50 đồng lên 26.800 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan