Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Quý II/2021, lợi nhuận tăng 134,8% lên 27 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán TDC - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Quý II/2021, lợi nhuận tăng 134,8% lên 27 tỷ đồng

Theo đó, trong quý II/2021, TDC ghi nhận doanh thu đạt 398,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 27 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 6,4% và 134,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 36,1% về còn 35,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 3,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 5,1 tỷ đồng lên 140,3 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 34,6%, tương ứng giảm 26,8 tỷ đồng về 50,7 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng thêm 5,6 tỷ đồng lên 5,8 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm thêm 18,2 tỷ đồng về lỗ 20,6 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận tăng mạnh trong quý II/2021 chủ yếu đến từ giảm chi phí tài chính và có ghi nhận gia tăng lãi từ công ty liên doanh, liên kết.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, TDC ghi nhận doanh thu đạt 602,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 36,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,9% và 64,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu thu nhập và chi phí khác của TDC trong 6 tháng đầu năm 2021

Cơ cấu thu nhập và chi phí khác của TDC trong 6 tháng đầu năm 2021

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, TDC ghi nhận tiền phạt chậm nộp thuế là 10,5 tỷ đồng, tiền phạt do vi phạm hợp đồng là 21,9 tỷ đồng. Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2020 cũng ghi nhận tiền phạt chậm thanh toán lên tới 31,8 tỷ đồng. Như vậy, công ty liên tục chịu tiền phạt từ đối tác, cũng như cơ quan thuế.

Năm 2021, TDC dự kiến kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu là 1.695,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 172,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,5% và 15,7% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành được 21,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của TDC giảm 3,7% so với đầu năm về 5.467,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 2.350,9 tỷ đồng, chiếm 43% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.183,7 tỷ đồng, chiếm 39,9% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/7, cổ phiếu TDC tăng 750 đồng lên 17.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan