Kỷ luật 2 cán bộ thuộc Trung tâm hỗ trợ xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Tại cuộc họp ngày 16/12, thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cũng đã họp xét nội dung, tính chất và mức độ sai phạm của cán bộ, viên chức trong ca trực của các ngày xảy ra sai phạm tại Trung tâm.
Kỷ luật 2 cán bộ thuộc Trung tâm hỗ trợ xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ - Giáo dục tư vấn, Trung tâm hỗ trợ xã hội Thành phố Hồ Chí Minh bị tố dâm ô với trẻ em, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Lê Minh Tấn vừa có văn bản chỉ đạo Trung tâm hỗ trợ xã hội xử lý kỷ luật và phê bình đối với viên chức, người lao động do đơn vị phụ trách.

Theo đó, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật, kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp với mức độ sai phạm theo quy định về phân cấp cán bộ quản lý đối với ông Huỳnh Văn Hưng, Trưởng Phòng Quản lý hồ sơ - Giáo dục tư vấn và ông Trần Ngọc Quý, Trưởng Khu quản lý đối tượng.

Tại cuộc họp ngày 16/12, thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cũng đã họp xét nội dung, tính chất và mức độ sai phạm của cán bộ, viên chức trong ca trực của các ngày xảy ra sai phạm tại Trung tâm hỗ trợ xã hội.

Theo đó, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố cũng yêu cầu Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội xác định trách nhiệm của 20 viên chức, người lao động tại Phòng phối hợp kiểm tra, Khu quản lý đối tượng, Trạm y tế có trong ca trực của các ngày xảy ra sai phạm tại Trung tâm hỗ trợ xã hội.

Ban hành thông báo nghiêm khắc phê bình, đề nghị rút kinh nghiệm (nếu có) đối với các viên chức, người lao động nói trên theo phân cấp quản lý cán bộ.

Yêu cầu Trung tâm hỗ trợ xã hội thực hiện theo chỉ đạo, báo cáo kết quả về Sở trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được văn bản chỉ đạo (văn bản về việc xử lý kỷ luật và phê bình đối với viên chức, người lao động tại Trung tâm hỗ trợ xã hội được ký ngày 18/12/2019).

Trước đó, theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân liên quan đến các sai phạm tại Trung tâm hỗ trợ xã hội.

Các cá nhân kiểm điểm gồm ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, người phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội;

Bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội; ông Lê Bá Hoàng, Phó phòng Bảo trợ xã hội và bà Nông Thị Bích Chuyển, chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội.

Toàn bộ Ban giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội gồm Giám đốc Võ Thị Thanh Kim, các Phó Giám đốc Phạm Đình Lương, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Võ Thanh Quang và tập thể ca trực trong các ngày xảy ra sai phạm phải làm kiểm điểm.

Vụ việc ông Nguyễn Tiến Dũng (nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ - Giáo dục tư vấn, Trung tâm hỗ trợ xã hội) có hành vi dâm ô 3 bé gái đang được quản lý tại đây đã bị Công an quận Bình Thạnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát phê chuẩn.

Tin bài liên quan