Kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình.

Kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình.

Kỷ luật nhiều cán bộ Huyện uỷ Tuyên Hóa, Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình vừa thi hành kỷ luật Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Tuyên Hóa cùng nhiều lãnh đạo, cán bộ vì có một số hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài chính, tài sản.

Tại kỳ họp thứ 20, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đã thi hành kỷ luật đối với nhiều lãnh đạo, cán bộ Huyện ủy Tuyên Hóa vì có một số hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài chính, tài sản. Các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầu tư công; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình.

Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình tại Kỳ họp thứ 18 về kiểm tra tài chính đảng đối với Huyện ủy Tuyên Hóa; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Cao Thị Thanh Hợi, đảng viên Chi bộ Ban Dân vận, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy Tuyên Hóa, nguyên kế toán Cơ quan Huyện ủy Tuyên Hóa.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Đoàn Mạnh Toàn, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tuyên Hóa, Đảng ủy viên Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy, Bí thư Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy Tuyên Hóa, nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy Tuyên Hóa; Kỷ luật khiển trách ông Phạm Anh Minh, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hóa, nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy Tuyên Hóa; Kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Trọng Đại, Đảng ủy viên Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy, Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy Tuyên Hóa; Kỷ luật khiển trách bà Nguyễn Thị Thùy Dương, đảng viên Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, kế toán Cơ quan Huyện ủy Tuyên Hóa.

Tin bài liên quan