Lâm Đồng tháo dỡ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi tại 3 hồ chứa nước

0:00 / 0:00
0:00
3 kênh nước thuộc 3 công trình hồ thủy lợi ở Lâm Đồng bị thanh lý, tháo dỡ tài sản kết cấu hạ tầng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi hoàn thiện các hồ sơ thủ tục có liên quan đến việc thanh lý, tháo dỡ, quản lý vật liệu, tài sản thu hồi, bàn giao diện tích đất cho địa phương quản lý sử dụng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 đối với kênh NN3 (thuộc công trình hồ chứa nước Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh), kênh N2-2 (thuộc hệ thống kênh Phù Mỹ, huyện Cát Tiên) và kênh N1-6 (thuộc hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Đạ Ròn, huyện Đơn Dương).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng giao Chi cục Thủy lợi kiểm tra và giám sát việc thanh lý, tháo dỡ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi thực hiện, đảm bảo không ảnh hưởng đến kết cấu chung của tuyến kênh và hệ thống thủy lợi có liên quan.

Trước đó, ngày 17/10/2022, ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 1890/QĐ-UBND thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi Lâm Đồng quản lý, vận hành đối với 3 kênh nước thuộc 3 hồ chứa nước trên. Hình thức thanh lý là hủy bỏ, giá trị vật liệu thu hồi không có và toàn bộ diện tích đất giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng theo thẩm quyền.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về sự phù hợp theo quy định của pháp luật trong việc thẩm định và tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi tại các hồ chứa nước trên.

Tin bài liên quan