Thi công hạng mục đường cất hạ cánh sân bay Phan Thiết (Ảnh: Internet).

Thi công hạng mục đường cất hạ cánh sân bay Phan Thiết (Ảnh: Internet).

Làm rõ điều kiện chấm dứt hợp đồng BOT với nhà đầu tư sân bay Phan Thiết

0:00 / 0:00
0:00
UBND tỉnh Bình Thuận được yêu cầu giải trình, làm rõ quy định hợp đồng đã ký với nhà đầu tư về các trường hợp, điều kiện chấm dứt hợp đồng BOT Dự án xây dựng sân bay Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn số 7133/BKHĐT – QLĐT gửi các bộ: Công an, Quốc phòng, GTVT và UBND tỉnh Bình Thuận về việc chấm dứt hợp đồng BOT và xin chủ trương thay thế nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức BOT.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận giải trình, làm rõ quy định của Hợp đồng BOT đã ký kết với các nhà đầu tư về các trường hợp, điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên trong trường hợp này.

Bộ GTVT được đề nghị có ý kiến về việc chấm dứt hợp đồng và đề xuất của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thay thế nhà đầu tư thực hiện Dự án; tác động của đề xuất này đối với quy hoạch phát triển cảng hàng không, sân bay.

Các bộ: Quốc phòng, Công an có ý kiến về yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước của Dự án; điều kiện áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật PPP; yêu cầu đảm bảo các yếu tố an ninh, quốc phòng trong trường hợp phải tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và kéo dài thời gian hạng mục hàng không dân dụng đến cuối năm 2025.

Trước đó, xét kiến nghị của UBND tỉnh Bình Thuận về việc chấm dứt hợp đồng BOT và xin chủ trương chỉ định nhà đầu tư thay thế thực hiện Dự án cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: GTVT, Quốc phòng, Công an và các cơ quan liên quan xem xét kiến nghị của UBND tỉnh Bình Thuận, hướng dẫn tỉnh Bình Thuận thực hiện theo quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Tại công văn số 2854/UBND – ĐTQH ngày 2/8/2023, UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị Thủ tướng cho chủ trương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn Dự án BOT đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng với nhà đầu tư là Công ty cổ phần Rạng Đông để lựa chọn nhà đầu tư thay thế nhằm sớm triển khai thi công và đưa vào khai thác, sử dụng hạng mục hàng không dân dụng, đồng bộ với các hạng mục sân bay quân sự.

Được biết, để triển khai Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng, UBND tỉnh Bình Thuận và Công ty cổ phần Rạng Đông đã ký Hợp đồng BOT số 2741/HĐ.BOT-UBND ngày 20/9/2016.

Theo Hợp đồng BOT số 2741/HĐ. BOT – UBND, tổng mức đầu tư Dự án là 1.548 tỷ đồng, thời gian xây dựng là 3 năm, dự kiến khởi công vào năm 2015, hoàn thành vào năm 2018 với mục tiêu xây dựng hạng mục hàng không dân dụng theo quy mô sân bay cấp 3C, công suất 1 triệu lượt hành khách/năm.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Dự án, nhà đầu tư đã có văn bản đề xuất điều chỉnh quy hoạch và quy mô Cảng hàng không Phan Thiết nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác của sân bay, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên cơ sở đề xuất này, UBND tỉnh Bình Thuận và Bộ Quốc phòng đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương nâng cấp Cảng hàng không Phan Thiết từ cấp 4C lên cấp 4E, kéo dài đường cất hạ cánh từ 2.400m lên 3.050m, quy mô xây dựng phù hợp quy hoạch định hướng đến 2030, yêu cầu phát triển ngành hàng không và nhiệm vụ quốc phòng.

Đến ngày 23/2/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 236/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cũng đã thực hiện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1925/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2018.

Cụ thể, Cảng hàng không Phan Thiết được điều chỉnh từ sân bay cấp 4C, đường cất hạ cánh dài 2.400m, công suất khai thác 500.000 hành khách/năm lên thành cảng hàng không quốc nội cấp 4E, đường cất hạ cánh dài 3.050m, nhà ga hành khách có công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật PPP, do dự án điều chỉnh quy hoạch từ sân bay cấp 4C thành cảng hàng không cấp 4E làm thay đổi quy mô đầu tư, tăng tổng mức đầu tư trên 10% nên phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Trên cơ sở đó, Công ty cổ phần Rạng Đông phối hợp với Đơn vị tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư để trình Bộ kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định của Luật PPP. Ngày 2/4/2021, UBND tỉnh Bình Thuận đã có Tờ trình số 1085/TTr-UBND trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật PPP.

Hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đã được Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định 2 lần và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 44/TB-BKHĐT ngày 14/7/2022 thông báo kết luận cuộc họp thẩm định.

“Căn cứ ý kiến của Hội đồng thẩm định liên ngành, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, do quy mô dự án thay đổi lớn, tổng mức đầu tư tăng cao so với dự án đầu tư được duyệt nên cần xem xét lại việc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện công trình theo quy mô mới và theo quy định hiện hành”, ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết.

Tin bài liên quan