Thi công Dư án thành phần 1, Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Thi công Dư án thành phần 1, Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Lạng Sơn xin Chính phủ hỗ trợ 600 tỷ đồng cho tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Số tiền hỗ trợ này nhằm đảm bảo tính khả thi tài chính cho Dự án thành phần 2, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng thuộc Dự án BOT xây dựng đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký tờ trình số 33/TTr-UBND đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng (Dự án thành phần 2).

Cụ thể, tỉnh Lạng Sơn đề nghị Thủ tướng hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương (trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025) khoảng 600 tỷ đồng để bù đắp dòng tiền thâm hụt trong thời gian thu phí hoàn vốn đảm bảo phương án tài chínhvà tính khả thi của Dự án.

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Dự án này cũng xin Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về tín dụng để Ngân hàng Vietinbank (đầu mối thu xếp tín dụng) đẩy nhanh công tác thẩm định, ưu tiên thu xếp vốn vay để ký Hợp đồng tín dụng làm căn cứ triển khai, thực hiện Dự án thành phần 2 Cao tốc Hữu Nghi-Chi Lăng trong Quý III/2019.

UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong quá trình thực hiện Dự án đã xuất hiện thay đổi một số nội dung (giảm 1 trạm thu phí, miễn giảm một số đối tượng thu phí, bổ sung quy mô dự án) đã ảnh hưởng tới phương án tài chính của dự án. Điều này dẫn đến việc phương án tài chính của Dự án thành phần 2: cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (bao gồm cả đoạn Tân Thanh-Cốc Nam), dự kiến thiếu hụt khoảng 545 tỷ đồng trong 5 năm đầu khai thác (2021-2025).

Chính vì lẽ đó, Doanh nghiệp dự án (Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn) chưa thể ký kết được hợp đồng tín dụng cho Dự án thành phần 2 dẫn đến nguy cơ không đảm bảo hoàn thành công trình vào năm 2020 như sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 173/TTg-CN ngày 02/02/2018. Bản thân Doanh nghiệp dự án cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét hỗ trợ bù đắp từ Ngân sách Nhà nước để tiếp tục triển khai Dự án thành phần 2 nhằm đáp ứng tiến độ đề ra.

Kể từ khi được giao là cơ quan nhà nước có thẩm quyền vào năm 2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tích cực thực hiện các biện pháp quản lý, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Tuy nhiên đối với khoản thiếu hụt khoảng 545 tỷ đồng nhà đầu tư đề xuất được hỗ trợ, UBND tỉnh Lạng Sơn đã xem xét tính toán nhưng không đảm bảo khả năng để hỗ trợ, do tỉnh Lạng Sơn là một tỉnh biên giới, miền núi điều kiện kinh tế xã hội còn hết sức khó khăn, hằng năm vẫm nhận cân đối khoảng 80% từ ngân sách trung ương. Trong giai đoạn 2016-2020 vốn đầu tư công đã được HĐND tỉnh thông qua và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân giao cụ thể cho các dự án và để triển khai các dự án đầu tư công đang thực hiện còn thiếu rất nhiều kinh phí (khoảng 3.000 tỷ đồng) phải chuyển tiếp sang giai đoạn sau để bố trí thanh toán.

“Với tính chất quan trọng của Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lạng Sơn nói riêng và cả nước nói chung, việc xem xét các phương án hỗ trợ Nhà đầu tư để đảm bảo tính khả thi của phương án tài chính dự án là cần thiết; đồng thời, để đảm bảo mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trước năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định.

Trước đó, tháng 2/2018, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung tuyến cao tốc Chi Lăng-Hữu Nghị dài 43 km vào Dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn và giao UBND tỉnh Lạng Sơn là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận Dự án, nhà đầu tư mới đã rà soát, tính toán phân kỳ đầu tư tiết giảm được hơn 3.000 tỷ đồng (từ 8.743 tỷ đồng xuống còn 5.675 tỷ đồng) để ưu tiên đầu tư đoạn kết nối từ cửa khẩu Hữu Nghị đến cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam (bổ sung thêm đoạn từ Hữu Nghị-Tân Thanh dài 17,5 km) làm tăng hiệu quả của dự án.

Ngày 15/10/2018,  UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định phê duyệt bổ sung đoạn Hữu Nghị-Tân Thanh vào Dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn và ký phụ lục hợp đồng BOT với nhà đầu tư đáp ứng các yêu cầu của ngân hàng tài trợ vốn. Cụ thể, cao tốc Bắc Giang-Chi Lăng (Lạng Sơn) dài 64 km, kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800 - Km106+500 dài 105 km, được xây dựng theo hình thức BOT, tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng. Đoạn cao tốc Chi Lăng-Cửa khẩu Hữu Nghị dài 43 km, tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 8.743 tỷ đồng, sau khi rà soát giảm xuống còn khoảng 5.675 tỷ đồng.

Tin bài liên quan