Licogi 16 (LCG) đặt kế hoạch lợi nhuận 300 tỷ đồng trong năm 2021, giảm 3,8%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Licogi 16 (Mã chứng khoán: LCG - sàn HOSE) dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021 ngày 3/4 tại TP.HCM.
Licogi 16 (LCG) đặt kế hoạch lợi nhuận 300 tỷ đồng trong năm 2021, giảm 3,8%

Theo tài liệu Đại hội cổ đông, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 3.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng. Như vậy, năm 2021 kế hoạch lợi nhuận giảm 3,8% so với thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến cổ tức tỷ lệ 15%.

LCG dự phóng giai đoạn 2021 - 2025 doanh thu chủ yếu đến từ lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông và năng lượng tái tạo. Ngoài ra, lợi nhuận đầu tư cũng đóng góp đáng kể vào công ty. Trong giai đoạn 2021 - 2023 sẽ giữ lại lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư, việc trả cổ tức sẽ là cổ phiếu, từ giai đoạn 2024 - 2025 sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

Bên cạnh đó, oanh nghiệp trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2020 với tỷ lệ là 15%. Trong đó, 8% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền mặt.

Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 3.580,2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 311,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 41,2% và 60,9% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 148,5% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, trong năm 2020, Licogi 16 đặt kế hoạch với tổng doanh thu 2.668 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 210 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 28,2% lên 6.048,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.799,8 tỷ đồng, chiếm 46,3% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.283 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 727,3 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/4, cổ phiếu LCG tăng 200 đồng lên 15.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan