Licogi 16 (LCG): Quý I/2021 lợi nhuận tăng mạnh nhờ mảng bất động sản ghi nhận lợi nhuận đột biến

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Licogi 16 (Mã chứng khoán: LCG - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
Licogi 16 (LCG): Quý I/2021 lợi nhuận tăng mạnh nhờ mảng bất động sản ghi nhận lợi nhuận đột biến

Theo đó, trong quý I/2021, Licogi 16 ghi nhận doanh thu đạt 470,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 57,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,7% và 359,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,9% lên 21,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 106,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 52,6 tỷ đồng lên 101,8 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 20,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 4,3 tỷ đồng về 16,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nếu xét theo cơ cấu cấu doanh thu trong quý I/2021, doanh thu các hợp đồng xây dựng giảm 25,3% so với cùng kỳ về còn 305 tỷ đồng; doanh thu hoạt động bất động sản đạt 146,4 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận; và doanh thu khác tăng 285,7% lên 18,9 tỷ đồng. Nhìn chung, đóng góp đà tăng doanh thu đột biến đến từ hoạt động bất động sản.

Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận tăng trong kỳ do doanh thu hợp nhất tăng trong kỳ và công ty ghi nhận doanh thu bất động sản với biên lợi nhuận cao hơn.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 3.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành 19,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính là dương 119,1 tỷ đồng so với cùng kỳ là dương 181,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền tài chính âm 149,3 tỷ đồng, chủ yếu do trả ròng nợ vay.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của LCG giảm 5,2% so với đầu năm về 5.815,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.714,9 tỷ đồng, chiếm 46,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.311,8 tỷ đồng, chiếm 22,6% tổng tài sản; các khoản đầu tư tài chính dài hạn đạt 702,6 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 7,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 99,9 tỷ đồng về còn 1.253,6 tỷ đồng và chiếm 21,6% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/5, cổ phiếu LCG tăng 450 đồng lên 13.600 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan