Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đã “trắng” ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gỡ bỏ toàn bộ các ngành kinh doanh có điều kiện ra khỏi Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đã cập nhật những thay đổi đầu tiên về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đã không còn có tên trong danh mục này.

Kể từ ngày 1/1/2017, các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu; Kinh doanh dịch vụ của đại lý đấu thầu; Kinh doanh dịch vụ tư vấn đánh giá Dự án đầu tư; Kinh doanh dịch vụ đào tạo đánh giá dự án đầu tư sẽ được hoạt động ngay sau khi đăng ký kinh doanh mà không cần các điều kiện đi kèm như trước.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư 2014, toàn bộ 4 ngành có tên trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đã bị bãi bỏ.

Cho tới thời điểm này, Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ghi nhận 15 lĩnh vực có ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Trong số này có nhiều ngành, lĩnh vực đã có thay đổi theo Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư 2014. Tuy nhiên, việc cập nhật vẫn chưa được thực hiện.

Đặc biệt, cả 13 trong số 15 ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới được bổ sung vào Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 vẫn chưa có thông tin bổ sung trên Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Đang có câu hỏi là các doanh nghiệp sẽ tuân thủ quy định của pháp luật như thế nào trong trường hợp này!

Tin bài liên quan