Lizen (LCG): Tận dụng cổ phiếu bật tăng hơn 2 lần, một lãnh đạo bán ra 5 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại Công ty cổ phần Lizen (mã LCG - sàn HoSE).
Lizen (LCG): Tận dụng cổ phiếu bật tăng hơn 2 lần, một lãnh đạo bán ra 5 triệu cổ phiếu

Cụ thể, từ ngày 8/6 đến ngày 16/6, ông Nguyễn Văn Nghĩa, thành viên HĐQT đã bán ra 5 triệu cổ phiếu LCG để giảm sở hữu từ 7,71% về còn 5,1% vốn điều lệ.

Trước đó, bà Quách Thị Mai Anh, vợ ông Dương Kim Ngọc, thành viên HĐQT Lizen vừa bán ra toàn bộ 40.500 cổ phiếu để giảm sở hữu về 0 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện từ ngày 31/5 đến ngày 2/6.

Thêm nữa, bà Dương Phương Mai, con ông Dương Kim Ngọc vừa bán ra toàn bộ 17.500 cổ phiếu LCG để giảm sở hữu về 0 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện ngày 5/6.

Bối cảnh người thân và lãnh đạo Lizen bán ra khi cổ phiếu LCG vừa trải qua chuỗi hồi phục mạnh. Trong đó, thống kê từ ngày 15/11/2022 đến ngày 19/6/2023, cổ phiếu LCG bật tăng 2,11 lần từ 4.330 đồng lên 13.450 đồng/cổ phiếu.

Lợi nhuận thấp nhất 22 quý

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2023, Lizen ghi nhận doanh thu đạt 242,27 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 10,31 tỷ đồng, giảm 80,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 22,1% về còn 14,4%.

Được biết, từ quý IV/2017 tới nay, chưa quý nào lợi nhuận của Lizen thấp hơn 10,31 tỷ đồng/một quý. Trong đó, quý có lợi nhuận thấp nhất là quý I/2020 với giá trị 12,49 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận quý I/2023 là mức lợi nhuận thấp kỷ lục trong vòng 22 quý liên tiếp.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 13,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 5,32 tỷ đồng, về 34,82 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 97,1%, tương ứng giảm 63,85 tỷ đồng, về 1,92 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 53,4%, tương ứng giảm 12,09 tỷ đồng, về 10,57 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 0,7%, tương ứng tăng thêm 0,12 tỷ đồng, lên 17,37 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp chỉ giảm 13,3% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 80,1%, nguyên nhân chủ yếu do hụt doanh thu tài chính trong kỳ.

Lizen có thuyết minh doanh thu tài chính giảm chủ yếu do không ghi nhận so với cùng kỳ ghi nhận 64,4 tỷ đồng lãi chuyển nhượng khoản đầu tư.

Liên tục không hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong năm tài chính

Trong năm 2023, Lizen đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.850 tỷ đồng, tăng 183,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 150 tỷ đồng, giảm 22,7% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023, Lizen chỉ mới hoàn thành 6,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, trong năm 2022, Lizen đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.005 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 250 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm tài chính, Công ty ghi nhận doanh thu 1.006 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ghi nhận 194 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, trong năm 2021, Công ty cũng đặt kế hoạch tham vọng với doanh thu 3.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm tài chính, Công ty chỉ ghi nhận doanh thu 1.803 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ghi nhận 181 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch lợi nhuận năm.

Có thể thấy, theo dữ liệu lịch sử, Lizen là một Công ty luôn đặt kế hoạch kinh doanh tham vọng và hoàn thành tỷ lệ thấp so với kế hoạch đề ra.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/6, cổ phiếu LCG tăng 450 đồng lên 13.450 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan