Lựa chọn nhà thầu đặc biệt theo tình huống khẩn cấp để nâng cấp đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Đề xuất áp dụng cơ chế lựa chọn nhà thầu đặc biệt theo tình huống khẩn cấp để nâng cấp đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất của Bộ GTVT đã nhận được những ý kiến đồng thuận quan trọng.
Đường cất hạ cánh và đường lăn của CHKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã xuất hiện một số hư hỏng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn khai thác các hoạt động bay.

Đường cất hạ cánh và đường lăn của CHKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã xuất hiện một số hư hỏng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn khai thác các hoạt động bay.

Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa có công văn số 3123/BKHĐT - QLĐT gửi Văn phòng Chính phủ góp ý kiến về việc thực hiện 2 Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Nội Bài, Tân Sơn Nhất.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và đầu tư đánh giá việc Bộ GTVT đề xuất sớm thực hiện cải tạo đường cất hạ cánh và đường lăn 2 CHKQT Nội Bài, Tân Sơn Nhất là có cơ sở.  

Về việc triển khai thực hiện 2 dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết là tại Nghị quyết số 41/NQ – CP ngày 9/4/2020, Chính phủ đã thống nhất sử dụng một phần nguồn tăng thu và kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2019 để đầu tư Dự án cải tạo đường cất hạ cánh và đường lăn các CHKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình vận hành, khai thác là dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Trình tự, thủ tục thực hiện xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp.

Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ và yêu cầu cấp bách, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận hành, khai thác, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đặc thù, cấp bách nêu trên là phù hợp quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu. Đặc biệt, tại Nghị quyết số 41 trình tự, thủ tục thực hiện xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp.

“Do vậy, việc Bộ GTVT đề xuất triển khai thực hiện 2 dự án này theo lệnh khẩn cấp quy định tại Điều 130 Luật Xây dựng và Điều 43 Nghị định số 59 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng là có cơ sở”, công văn số 3123 nêu rõ.

Cũng theo Bộ KHĐT, việc Bộ GTVT tự quyết định và chịu trách nhiệm về trình tự thực hiện đầu tư xây dựng và hình thức quản lý dự án; tự tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng, giám sát thi công và nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

Trong mọi trường hợp, nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật khả thi đáp ứng yêu cầu gói thầu.Vốn cho Dự án phải được bố trí đúng quy định của pháp luật đầu tư công, không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, trong quá trình thực hiện phải bảo đảm tiết kiệm ngân sách nhà nước, hiệu quả, chất lượng, tiến độ, an ninh, an toàn và không gây thất thoát, lãng phí.

Đối với kiến nghị về tỷ lệ tiết kiệm của Dự án, Bộ Kế hoạch và đầu tư thống nhất với đề xuất của Bộ GTVT song phải đảm bảo việc lập dự toán dự án phải chính xác, có cơ sở, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và có tỷ lệ tiết kiệm ít nhất là 5% so với dự toán được duyệt.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, tại Nghị quyết số 41, Chính phủ đã thống nhất sử dụng một phần nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2019 để đầu tư dự án cải tạo đường cất hạ cánh và đường lăn các CHKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận hành, khai thác.

Bộ Tài chính cho rằng, việc cho phép Bộ GTVT triển khai thực hiện 2 dự án Cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn các CHKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất theo hình thức giao thầu thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, đề nghị Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến các Bộ liên quan (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp) xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2020, Bộ GTVT vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bộ này được triển khai 2 Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn CHKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 43 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng.

Nếu đề xuất này được thông qua, Bộ GTVT sẽ được quyền quyết định, chịu trách nhiệm về việc tổ chức quản lý thực hiện và được giao thầu có tiết kiệm 5% so với dự toán (không thông qua lựa chọn nhà thầu) từ giai đoạn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng cho đến giai đoạn hoàn thành, qua đó có thể khởi công 2 dự án cấp bách này vào cuối tháng 6/2020.

Được biết, tổng mức đầu tư 2 dự án dự kiến khoảng 4.354 tỷ đồng, trong đó Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn của CHKQT Nội Bài là 2.296 tỷ đồng; Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn của CHKQT Tân Sơn Nhất là 2.058 tỷ đồng.

Tin bài liên quan