Masan MeatLife (MML) công bố kết quả kinh doanh tích cực quý II

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Masan MeatLife (mã chứng khoán MML - UPCoM) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021.
Masan MeatLife (MML) công bố kết quả kinh doanh tích cực quý II

Theo đó, doanh thu thuần quý II/2021 của Masan MeatLife đạt 5.527,8 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngành thức ăn chăn nuôi tăng 1.377 tỷ đồng, ngành thịt và ngành chăn nuôi đóng góp thêm 136 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán tăng 54% nên lợi nhuận gộp tăng nhẹ lên 638 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 16,7% xuống 11,5%.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính tăng 10,94 tỷ đồng, tương đương 43% do tăng lãi thu nhập tiền gửi ngân hàng và lãi cho vay. Bên cạnh đó, chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay tăng nhẹ lên 131 tỷ đồng. Trong khi chi phí bán hàng giảm 4% còn 238 tỷ đồng thì chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14% lên 196 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Masan MeatLife đạt 142 tỷ đồng, tăng 100% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận Công ty mẹ đạt 152 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 10.232 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng trưởng chủ yếu nhờ mảng thịt tích hợp (thịt heo) tăng 36%, doanh thu thức ăn chăn nuôi tăng 33% và đóng góp 630 tỷ đồng từ Công ty 3F Việt (thịt gà).

Lãi ròng 6 tháng của Masan MeatLife đạt 288 tỷ đồng, tăng 239%; lợi nhuận Công ty mẹ đạt 290 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 13 tỷ đồng.

Năm nay, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần đạt từ 21.000 - 23.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt từ 300 - 700 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 48,7% chỉ tiêu doanh thu và 96% chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch tối thiểu.

Tại thời điểm ngày 30/6/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 18.935 tỷ đồng, tăng 5,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản thu ngắn hạn tăng nhẹ lên 2.026,2 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 16,7% xuống 1.363 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 19,3% lên 2.666 tỷ đồng. Mặt khác, nợ phải trả tăng 7,2% lên 10.183 tỷ đồng; nợ ngắn hạn chiếm 78,5%.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/8, cổ phiếu MML giảm 0,9% xuống còn 75.200 đồng/CP.

Tin bài liên quan